Portugal tillåter medicinsk cannabis

LISSABON Portugals parlament har godkänt ett omarbetat lagförslag om att tillåta cannabis för medicinsk användning.

Förslaget hade omarbetats och tidigare idén att patienter som ska få medicinsk cannabis även själva skulle få odla hade skippats i nya versionen. Det antogs av de alla partier, endast konservativa CDS avstod från att rösta, skriver Yle och Reuters.

Cannabis i medicinskt syfte ska kunna ordineras till patienter med bland annat kronisk smärta, posttraumatisk stress, de som får biverkningar av cancerbehandling. Mediciner med cannabis måste först godkännas av en nationell övervakningsmyndighet.

Lagen måste även godkännas av president Marcelo Rebelo de Souza innan den kan börja gälla.
Lagliga cannabisodlingar finns sedan 2017 i Portugal, främst för export.

Portugals narkotikalag gjordes om 2001 och avkriminaliserade till viss del användning och innehav av mindre mängder droger – då främst för att möta en heroinepidemi i landet.

Sedan dess har landets system att i sociala domstolar erbjuda missbrukare behandling, istället för straff, blivit förebild för andra som vill liberalisera sin drogpolitik.

Flera länder tillåter medicinsk användning av cannabis, några även med att patienter röker drogen i det syftet. Bland andra över hälften av USA:s delstater och även EU-länder som Tyskland och på försök i Danmark.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag två godkända cannabisbaserade läkemedel, som drygt 100 patienter får, enligt SVT.
Sativex framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Och Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för öka aptit hos bl a hiv-patienter. Antal patienter som får Sativex har ökat till över 300 personer 2017 och för Marinol har ansökningar ökat till cirka 16 år 2018.

Intressant innehåll är THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktivt). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha. Läkemedelsverket hade 2018 beviljat 27 ansökningar för Bediol (baserat på cannabis-växtdelar) på licens.

I USA tillåter hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser