”Straffa inte narkotikabrukare”

Sluta straffa människor som använder droger! Det budskapet framfördes i tisdags i över 90 länder runt världen i en reaktion mot FN:s internationella dag mot narkotikamissbruk och smuggling. I Stockholm delade aktivister ut flygblad kring öppna drogscener.

Ett tiotal personer delade ut flygblad och talade med droganvändare, allmänhet och poliser vid Sergels torg, Kungsträdgården och Medborgarplatsen.

– Blev bra respons, särskilt vid Björns trädgård, när vi förde ut vårt budskap Stöd – inte straffa, berättar Magnus Brahn, organisatör på Stockholms Brukarförening, för Drugnews.

FN har länge just den 26 juni lyft narkotikasituationen i världen.
Men aktivister och harm-reduction-föreningar har sedan 2013 samlats i motkampanjen ”Support Don´t Punish”. I år planeras aktiviteter med tusentals deltagare i över 200 städer i 90-tal länder.

– Att högtidlighålla regeringars stigmatisering och jakt på droganvändare är absurt. Vi vill istället att människor som brukar droger inte längre ska behöva straffas, säger Niklas Eklund, ordförande i Stockholms Brukarförening med cirka 2000 medlemmar, till Drugnews.

Budskap som framförs globalt är att rättssystemet som kontrollerar narkotika är trasigt och i behov av reform. Dödsstraff ska inte utdömas för narkotikabrott och mer behöver fokuseras och investeras på hälsa och harm reduction (skadelindring).

I Sverige lyfte aktivisterna även avkriminalisering, rätten till bra vård och avskaffa LVM (lagen om vård av missbrukare) och ersätta den vid behov med LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård).

– Människor som använder narkotika ska inte vara kriminaliserade – det är ju en sjukdom. Det stigmatiserar och leder till att folk inte vågar prata om det. Förbudet borde utredas och alla med problematiskt bruk borde erbjudas behandling inom 48 timmar, säger Niklas Eklund.

Arrangörer för kampanjen i Stockholm var Brukarföreningen och föreningen HarmReduction.nu

Annonser