Bolaget allt mer digitalt

”Att gå på bolaget 2030” var titeln på det seminarium som Systembolaget anordnade i Almedalen, men enigheten bland de medverkande var stor – att gå bolaget kommer inte att vara den stora grejen.

Det kommer nog att finnas kvar, men inköpen kommer inte att göras i en fysisk butik, utan på nätet.

Magdalena Gerger, vd Systembolaget. Foto: Drugnews

Systembolagets vd Magdalena Gerger slog fast inriktningen på diskussionen redan från början. Systembolaget är populärt, åtta av tionde svenskar vill ha kvar Systembolagets ensamrätt.

Utmaningen är inte det folkliga stödet, utan förändringen av svenskarnas inköpsvanor.

Enligt Gerger gör användningen av digitala kanaler att förutsättningarna förändras i grunden,
– Det som var god service 2006 duger inte länge konstaterade hon.

 

Jonas Arnberg, vd, HUI
Jonas Arneberg, HUI.

Jonas Arneberg från HUI, Handelns utredningsinstitut, fyllde i med att konstatera att tillväxten i handeln idag sker på nätet. Detta har ännu inte nått till livsmedelshandeln, men när den påverkas kommer det också ha betydelse för var Systembolagets etablerar sig.

Anders W Johnsson

 

Ander W Johnsson, Centerpartiets ledamot i Socialutskottet, fortsatte på samma spår. Systembolaget måste skärpa sig, bli bättre på näthandel och få en bättre hemsida. Han efterfrågade också en bättre attityd från Systembolaget mot småskaliga producenter.
–  Systembolaget behöver han en attityd som gör att den lilla alkoholproducenter känner att Systembolaget står på deras sida.

Yasmine Larsson, socialdemokrat och suppleant i socialutskottet, fyllde på och betonade att lokalproducerat, närproducerat och ekologiskt är viktigt.

–  Vi måste göra det lite lättare att sälja lokalproducerat på Systembolaget, sa hon.
Yasmine Larsson påpekade också att kunderna förväntar sig att kunna köpa alkohol på nätet.

Ulf Sjödin, sortimentschef på Systembolaget, menade att både digitalisering och små producenter var sådant som Systembolaget redan arbetar med. Både hemsidan och hela apparaten bakom ska förbättras. Sedan sa Sjödin att Systembolaget redan talar mycket om och jobbar mycket med de lokala producenterna,

– Det fokuserar vi jättehårt på.  Finns det producenter som är missnöjda så möter vi dem gärna, lovade Systembolagets Ulf Sjödin.

Annonser