Fler vill förbjuda rökning i lägenhet

Nära sju av tio hyresgäster vill förbjuda rökning inomhus i lägenheter och 41 procent vill stoppa rökning på balkong, visar Hem&Hyras enkät. Men det är svårt att stoppa rökning i bostäder.

Det är opinionsinstitutet Skop som på uppdrag av Hyresgästföreningens medlemstidning tillfrågat drygt ett tusen hyresgäster om tobaksrökning. 68 procent vill idag förbjuda inomhusrökning och 41 procent vill förbjuda rökning på balkonger.

Foto: Drugnews

Mest motstånd möter rökning hos de yngre än 30 år, där vill hela 84 procent stoppa inomhusrökning. Det är stor skillnad från en liknande undersökning för nio år sedan då nära hälften av tillfrågade hyresgäster tyckte rökning inomhus var ok.

Tobaksrökningens skador är klarlagda i forskningen och röklukt stör alltfler. Och idag röker bara cirka 11 procent av svenskarna, jämfört med 19 procent vid millennieskiftet, enligt SCB. Ett regeringsförslag om utvidgat rökförbud väntas riksdagen ta ställning till i höst.

En attitydförändring som särskilt blev tydligare efter rökförbudet på restauranger och andra serveringsställen sommaren 2005.
– Folk har upptäckt hur skönt det är att slippa rök i sin omgivning. Numera vet man också mer om vilka skador som andrahandsrökning ger, säger Helen Stjerna på A non smoking generation, till Hem&Hyra.

Men det är lättare sagt än gjort att stoppa röklukten i hyresstäder. Värden har liten möjlighet att förbjuda cigarettrökning.
– Om boendet inte är avsett för särskilt känsliga grupper är det tveksamt om värden kan införa ett förbud, säger Hyresgästföreningens förbundsjurist Susanna Skogsberg, till tidningen.

Det är nästan omöjligt att hindra redan inflyttade hyresgäster att röka, om inte det står uttryckligen i kontraktet och huset särskilt är avsett för ickerökare. Att be sin rökande granne att visa hänsyn kan nog vara en mer framgångsrik väg.

Däremot får man inte utsätta sina grannar för störningar som kan skada hälsan eller allvarligt försämra deras boendemiljö. Och rökande hyresgäster kan bli skyldiga att betala sanering av missfärgning och illa lukt i bostaden.

Annonser