Drogtester på yrkesgymnasier i Norrköping

Även Norrköping kommun inför i höst slumpmässiga och frivilliga drogtester av gymnasieelever på yrkesprogrammen.

– En säker arbetsmiljö för våra elever och vår personal är av yttersta vikt. Att vara påverkad av droger samtidigt som man till exempel hanterar maskiner eller verktyg eller klättrar på stegar, kan innebära stor fara. Därför vill vi införa dessa tester, säger Anders Palmgren, verksamhetschef för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Norrköpings kommun, i ett pressmeddelande.

Han hoppas även förutom öka säkerhet och trygghet att fler elever ska våga säga nej till droger efter att testerna inleds i slutet av september. Först ska vårdnadshavare informeras och skriva under samtyckesblanketter, för elev fyllt 18 så ska de själva underteckna.

 Inledningsvis ska tjugotalet klasser i första årskursen på de kommunala gymnasiernas yrkesprogram erbjudas att delta. Testerna ska göras av personal på skolan, utbildade inom elevhälsan.

Testerna måste även vara frivilliga. Om någon elev visar positivt prov eller misstänks tagit droger, så blir det samarbete med kommunens Moa-mottagning, som rådgör och stöder familjer i drogfrågor om unga under 26 år.
Efter en termin ska testmetoden i Norrköping utvärderas, enligt Folkbladet som tidigare rapporterat om att några elever på gymnasiet använder narkotika på skoltid.

Slumpvisa drogtester görs på flera skolor i landet idag, bland annat på gymnasieskolor i Kalmar, för att försöka förebygga drogproblem. Också narkotikahunder används på flera skolor för att kontrollera elevskåp.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser