Psykisk ohälsa + missbruk ska kartläggas

Personer med missbruk och beroende har ofta även psykisk sjukdom och riskerar hamnar mellan stolarna. Nu får Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga förekomst av kombinationen och undersöka hur vård och omsorg fungerar för att kunna förbättra insatserna.

– En olycka kommer sällan ensam. Om vi som samhälle på allvar ska hjälpa personer ur missbruk och beroende måste den psykiska ohälsan i gruppen också mötas. Regeringen vill att samarbetet kring och stödet till dessa personer blir bättre, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Det är tidigare känt att av personer som söker hjälp för beroende har ungefär en tredjedel också ångestsjukdom och ännu fler depression. Och omvänt så är missbruk vanligare bland personer med psykiska besvär, jämfört med befolkningen i stort.

Regeringen avsätter 1,5 miljoner kronor för uppdraget att kartlägga samsjukligheten och hur samarbetet mellan olika verksamheter fungerar. Socialstyrelsen ska göra det i samråd med andra myndigheter och organisationer, och redovisa senast 30 november 2019.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser