Svensk-amerikansk tillsyn kring läkemedel

Inom kort ska Läkemedelsverket och motsvarande myndigheten FDA i USA börja kunna granska läkemedelstillverkare på uppdrag åt varandra. Detta för att effektivisera tillsynen.


För att effektivisera tillsyn av läkemedelsföretag i världen och undvika dubbelarbete ska de båda myndigheterna öka samarbetet, meddelade nyligen svenska regeringen. Det handlar om att Läkemedelsverket och FDA (US Food & Drug Administration) bl a ska kunna göra tillsyn åt varandra och mellan sig dela tillhörande handlingar.

– Ett fördjupat samarbete medför effektivare tillsyn och skärpta kontroller av läkemedelsbranschen till en lägre kostnad. De dubbelinspektioner som har utförts kan undvikas, och kommer leda till en arbetsbesparing för Läkemedelsverket, säger socialminister Annika Strandhäll.

Samarbetet kräver ändring i läkemedelsförordningen och är del i en större överenskommelse mellan EU och USA. Förordningen föreslås träda i kraft 1 oktober 2018.

Annonser