CAN letar ny direktör

Håkan Leifman, direktör och chef för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, ska efter sju år lämna CAN. En rekrytering har nu inletts efter hans ersättare.

Nyligen meddelade Leifman att han vill lämna uppdraget som direktör för kunskapscentrat som följer utvecklingen inom ANDT.

– Det har varit en spännande och utvecklande tid här, tillsammans med mina medarbetare. Kan stolt säga att vi idag är landets ledande kompetenscentrum på området. Men nu är det dags att gå vidare och lämna över till någon annan, säger han till Drugnews.

Håkan Leifman, snart 55, är själv alkohol- och narkotikaforskare och längtar efter att ägna sig mer åt det och mindre åt chefskap framöver.

Han har en bakgrund som forskare på Sorad, Stockholms universitet, var huvudsekreterare i Kent Härstedts alkoholutredning och blev senare chef på Stad (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) innan han kom till CAN.

– De senaste 12-13 åren har det blivit mest chefsadministration och det har varit givande. Men nu vill jag återvända till siffror och forskning inom alkohol- och narkotikaområdet och bli min egen chef, säger han.

Men vart han tar vägen efter CAN vill han inte än berätta, då inte allt är klart.
Han vill arbeta som expert inom ANDT-området, men det ”blir inte hos alkoholindustrin iallafall”, säger han bestämt.

Håkan Leifman är nöjd med tiden på CAN. Alla möten med medlemsorganisationer och länsombud och att ha fått ordning på statistiken. Kunskapscentrat har världens längsta kontinuerliga databas om skolungdomars drogvanor (från 1971). Dess siffror och trender har stor spridning i medier och bland beslutsfattare och CAN:s analyser väger tungt.

Men i vinter blir det dags att gå vidare för Leifman. Han ser sig som entreprenör och tror att det efter genomförda förändringar nog behövs mer en förvaltare i CAN:s ledning.

Rekryteringen efter en ny direktör har redan påbörjats. Annonsering och intervjuer med intresserade påbörjas i oktober.
– Det blir inte lätt hitta Håkans ersättare – han brinner för frågorna och har utvecklat det till en fantastisk organisation och respekterat kompetenscentrum, känt långt utanför landets gränser, säger Hans Hoff, styrelseordförande i CAN, till Drugnews.

Han hoppas att Leifman kan stanna och gå parallellt en tid när en ny direktör väl utsetts kring årsskiftet för att få en mjukare övergång.

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) har ett 30-tal anställda i Stockholm. Är en ideell förening med 47 medlemsorganisationer och har till uppgift att forska och sprida information om alkohol och andra droger. Men tar inte inte ställning i alkohol- och narkotikapolitiska frågor. Publicerar rapporter och studier, driver aktiv webbplats, ungdomsinriktade Drugsmart, och tidskriften Alkohol & Narkotika. Gör rikstäckande och lokala enkäter inom ANDT, och samarbetar även internationellt (ex Espad). Följer utveckling av konsumtion och anskaffning av alkohol och tobak åt regeringen. CAN:s stora bibliotek stängdes dock nyligen för allmänheten, sedan utlåningen länge minskat.

Annonser