Ge er röst om narkotika!

WIEN Inför FN:s narkotikamöte i mars 2019 löper nu en appell till civilsamhällets organisationer att dela sina erfarenheter i en global undersökning via nätet. ”Fyll i så många som möjligt, så resultatet speglar verkligheten”, uppmanar Linda Nilsson, CSTF:s global röst för prevention.

Civil Society Task Force samlar fram till 31 oktober in erfarenheter och kunskap från ideella organisationer på lokal, nationell och global nivå om drogläget och praktiskt arbete, ”Time to Have Your Say!”.

Undersökningen ska presenteras i samband med högnivåmötet vid narkotikakommissionen CND träffas i Wien i mars. Då ska en utvärdering göras av en handlingsplan från 2009, diskutera stora narkotikamötet Ungass 2016, implementering runt världen och hur gå vidare för möta världens drogproblem.

Inför Ungass gjordes en liknande undersökning av civilsamhället 2015 som besvarades av över 800 organisationer, och blev viktigt komplement i beslutsprocessen.

– Det är bra om inte bara ”elitorganisationer” utan även andra är med och ger sin röst på narkotikaområdet, om hur det mobiliseras och fungerar lokalt, säger Linda Nilsson, generalsekreterare i World federation Against Drugs, och representant i CSTF, till Drugnews.

• Länk till undersökningen kan besvaras på sex olika språk, dock inte svenska.

Annonser