Personlig assistent tvingad köpa droger

En personlig assistent i Stockholmsområdet tvingades i sitt uppdrag på natten följa med sin brukare och köpa narkotika. Assistansföretaget ansåg det ingick i arbetsuppgifterna, men fackets skyddsombud reagerade och Arbetsmiljöverket förbjuder ”inköp av narkotika”.

”Kunden vill åka kl. 02.00 på natten och köpa knark och vill att personlig assistent följer med. Arbetsgivaren påstår att detta ingår i personlig assistents arbetsuppgifter”, skrev Kommunals skyddsombud i anmälan till Arbetsmiljöverket.

Myndigheten beslutade om omedelbart förbud för ”arbetsuppgiften” och anmälde även assistansföretaget till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, rapporterar tidningen Kommunalarbetaren.

Arbetsmiljöverket reagerade mot att det var en farlig miljö för assistenten, men också att droginköp är en olaglig handling. IVO har ännu inte bestämt om tillsynsärende ska öppnas mot assistansbolaget ska inledas. Bolaget förekommer i andra utredningar och skulle kunna riskera mista tillståndet.

VD:n för assistansföretaget skriver till Aftonbladet att gränsen för assistenters uppgifter för LSS-brukare är komplexa:
”Självklart anser jag inte att det ingår i en personlig assistents arbetsuppgifter att köpa narkotika med sin brukare. Frågan här handlar dock om huruvida den personliga assistenten skulle följa med kunden i färdtjänstbilen på natten – det vill säga oavsett vad brukaren hade tänkt ”uträtta”.

Facket är medvetet om att LSS är en rättighetslag där personliga assistenter ”ska vara som en fluga på väggen”, samtidigt är utsatta i ett ensamjobb där brukaren ber om olika saker.
– Men vi från fackligt håll hävdar att personliga assistenter också har rättigheter, de ska ha schysta arbetsplatser och de ska självklart inte behöva göra något som är olagligt, säger Annelie Carlsson, regionalt fackligt ombud, till Kommunalarbetaren.

Assistenten har slutat på företaget (oklart om blivit uppsagd efter slog larm) och brukaren har avlidit.
Regeringen tillsatte i somras en särskild utredning för att se över arbetsförhållande för personaliga assistenter – den ska redovisas senast januari 2020.

Annonser