KSAN lyft kvinno-perspektivet i 75 år

I veckan firade Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor 75 år. Lyfter kvinnors perspektiv och informerar, förebygger och motverkar missbruk av olika droger.

Jubileet ägde rum i måndags på Princess Hall i Stockholm med festtal, tårtkalas, alkoholfria drycker, musik av pianisten Isabella Josephson och ett femtiotal gäster.

Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag var inbjuden talare. Trots samhälleliga framgångar och #metoo-debatten, så återstår problem påminde hon: könsuppdelning, fler kvinnor arbetar deltid, ökad ohälsa bland unga flickor, och mäns våld mot kvinnor har inte minskat.

– Det är 187 år kvar innan vi når jämställdhet med nuvarande fart, enligt en studie. Men vi har inte tid att vänta, sa hon och fick applåder.

Hon betonade vikten av förebyggande arbete och

Lena Ag, Jämställdhets-myndigheten Foto: Drugnews

tidiga insatser, och nämnde att missbrukande kvinnor inte upptäcks lika tidigt som män. Över hälften av kvinnor i beroende är våldsutsatta.

• Står alkohol i vägen för jämställdhet?, undrade Drugnews i en paus.
– Kanske inte direkt, men en indirekt koppling finns i vart fall. Och alkohol och andra droger finns ofta med vid våld mot kvinnor, svarade Lena Ag som leder myndigheten i Göteborg.

Lena Josefsson, KSAN.

KSAN:s ordförande Lena Josefsson berättade att nätverket bildades 1943, mitt under brinnande krig, av några aktiva och omsorgsfulla kvinnor som samlats Tollare folkhögskola. Det var ett motstånd i sig att kvinnor organiserade sig. De ville se bortom krigen mot framtiden.

– Då handlade det om att skapa opinion bland kvinnor i nykterhetsfrågan, oro för mäns drickande och ett stegrande ungdomsfylleri. Idag även om flickor och kvinnors utsatthet, livssituation och hur alkoholindustrin trixar för att sälja mer, sade hon.
Hon erbjöd också Jämställdhetsmyndigheten att få använda KSAN:s kunnande.

Paraplyorganisationen samlar nu 39 kvinnoföreningar (inklusive partiernas kvinnoförbund), med cirka 320 000 medlemmar, och är mycket aktiv.

KSAN:s kansl. Leena Haraké, kanslichef, Britt Fredenman, projled BellaNet, Ida Stigzelius informatör, och Elin Björklund, kanslist. Foto: Drugnews

KSAN har bred verksamhet för att stötta unga tjejer (projektet BellaNet), beroende gravida och mammor (MammaNet), äldre kvinnor (Farmor på fyllan) och många fler program. BellaNet har blivit internationellt och hyllats av EU. De följer också forskning, vill stimulera debatt och påverka attityder och värderingar. Lokalt, i riket, internationellt.

Nätverket lobbar mot alkoholreklam, ökat drogtryck och har exempelvis lyckats få bort rosa handväsk-vinboxar, narkotikaklassa läkemedlet Lyrica och gjort en namninsamling om att regeringen ska driv på för en global alkoholkonvention (liknande den för tobak).
De uppmärksammar även att kvinnor i missbruk har svårare att få hjälp.

– Utan KSAN skulle många mått sämre. Vårt uppdrag kvarstår och är mer aktuellt än någonsin. Producenter vill ha kunder, men vi vill ha bra hälsa för flickor och kvinnor, sa kanslichef Leena Haraké i en historik om organisationen.

Hon berättade även om alla fjärilspristagare som varje år utsetts sedan 2005, ”för visat mod och engagemang i alkohol-, läkemedels- och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv”.

FJÄRILSPRIS Meri Helena Forsberg (2012), Lena Sjöberg (2015), Lotten Sunna (2018) och Sofia Garad (2008). Foto: Drugnews

Fyra av dem var på jubileetSofia Garad, (Somaliska kvinnor i Sverige, för sin kamp mot växtdrogen khat), Meri Helena Forsberg (Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor), Lena Sjöberg (tandläkare som arbetar ideellt mot tobak) och Lotten Sunna (grundare till uppropet #utanskyddsnät och gett röst åt utsatt kvinnor i missbruk och kriminalitet) och samlades efteråt för en Drugnews-bild.

• Fotnot: Läs krönika i Drugnews av kanslichef Leena Haraké om KSAN:s framtida utmaningar.

Annonser