Sjuksköterskor får skriva ut överdosmotgift

Från 1 november kan sjuksköterskor ges behörighet att förskriva och dela ut överdosmotgiftet Naloxon som numer även finns som nässprej.


Sedan tidigare har enbart läkare fått skriva ut läkemedlet Naloxon, som kan häva överdoser av opioider, såsom heroin, fentanyler och morfin.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har utrett hur tillgängligheten ska kunna öka av läkemedlet och föreslagit flera regeländringar för att försöka minska den höga dödligheten av narkotika.

Sedan i mars får Naloxon lämnas ut vid förskrivningsstället (exempelvis beroendevård och sprutbyte) istället för hämtas på apotek. Och från i augusti får räddningstjänsten möjlighet tillgång till läkemedlet i väntan på ambulans.

– Nu får även sjuksköterskor förskriva vissa läkemedel som innehåller Naloxon under förutsättning att sjuksköterskan har den kompetens som krävs för att förskrivningen ska vara förenlig med en god och säker vård. Verksamhetschefen ska ansvara för att det görs en bedömning av om sköterskan uppfyller kraven, säger Åsa Lindberg, jurist på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.
Ett nationellt informationsmaterial om Naloxon håller också på att tas fram av Socialstyrelsen och ska vara klart i slutet av januari nästa år.

Men redan från januari delas sprej eller motsvarande med motgiftet ut gratis i Stockholm till personer som själva riskerar ta eller bevittna en överdos, hittills har cirka 400 personer tagit emot 1100 doser Naloxon och vid 140 tillfällen har läkemedlet använts och räddat liv, rapporterar TT.

Och Region Skåne inledde i juni ett Naloxon-projekt. Inskrivna vid sprutbyten och Laro-mottagningar kan få motgiftet i sprejform för att förebygga överdoser och dödsfall.

• Ladda ner nya föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera Naloxon.

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2017 avled 960 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 916 dödsfall).  Opioidläkemedel och nya substanser (ex. fentanyler) dominerar dödsfall i överdoser. Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar för 2017 en lägre siffra, 626 dödsfall, till EMCDDA).

Regeringen uppdrog till Socialstyrelsen att ta fram en åtgärdsplan för att vända utvecklingen. Lämnades i april 2017. Bl a Naloxon-projekt, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser rekommenderas.

Läs mer

Annonser