Lugnande medicin ökar kraftigt bland unga

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har ökat. Antalet recept på lugnande och ångestdämpande läkemedel till unga har mer än fördubblats på elva år. Ökning är störst bland flickor.

Sedan 2006 har både mängder och recept av lugnande ökat kraftigt bland barn och unga individer, visar siffror från Socialstyrelsen som Dagens Medicin låtit ta fram. Från 15 recept per 1000 individer till över 37 recept per 1000 individer i åldersgruppen 10-19 år.

Där ingår såväl beroendeframkallande läkemedel (såsom bensodiazepiner) och ej beroendeframkallande preparat, såsom ångestmedicinen hydroxizin. Det är framförallt den senare gruppen som ökat.

Bland preparaten så står hydroxizin (biverkningar risk för trötthet, huvudvärk, försämrad reaktion- och koncentrationsförmåga) för den största ökningen bland unga. Bland bensodiazepinerna, så verkar de minska i användning över tid, uppger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, för Dagens Medicin.

Att recepten av lugnande mediciner ökar så kraftigt kan bero på en ökad psykisk ohälsa bland barn och unga.

Peter Salmi, utredare

– Vår tolkning är att det handlar om en reell ökning av depressioner och ångesttillstånd, men sen finns det förstås faktorer som att det kan ha funnits mörkertal tidigare eller att det finns en ökad tillgänglighet nu, säger Peter Salmi till Dagens Medicin.

Andra menar att främsta orsaken till ökningen är att fler i samhället vågar söka hjälp för psykiska problem.

• För ett år sedan presenterade Socialstyrelsen en rapport som visade att psykiska besvär ökat kraftigt bland barn unga och unga åren 2006-2016. Bland barn i åldrarna 10-17 år var ökningen över 100 procent på tio år och för unga vuxna, 18-24 år, var ökningen nära 70 procent.

Totalt handlar det om nära 190 000 barn och unga i landet som lider av olika former av psykisk ohälsa, framför allt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom har bidragit till ökningen. En uppföljning av de som diagnosticerats visade att fler är sjuka lång tid, ökad risk för självmordsförsök och att utbildningsnivån är lägre än de som inte varit sjuka, enligt rapporten.

Annonser