Museers vinavtal granskas inte

Nationalmuseum och Moderna museet har ingått avtal med vinimportör och byter till sig stora mängder fritt vin mot marknadsföring och låna ut lokaler till leverantören. Lämpligheten ifrågasätts.

Det var SR Kulturnytt som grävde fram och först publicerade nyheten om avtalet mellan nyöppnade Nationalmuseum i Stockholm och en vinleverantör.

Imortören ska ordna vin till den statliga muséemyndigheten för cirka fem tusen personer under drygt ett år till vernissage och andra tillställningar. Detta i utbyte mot att museet marknadsför vinimportören på Nationalmuseums hemsida, i kataloger, pressmeddelande och annat material – och dessutom upplåter de renoverade museelokalerna till importörens event.

Foto: Linn Ahlgren/ Nationalmuseum

Museets ledning menar att det är ett sätt att ordna vin utan att betala skattepengar.
– Vi vill inte köpa vin och alkohol till våra vernissager så vi ser ju på möjligheten att få det i andra partnersamarbeten. Vi vill helt enkelt inte använda vårt anslag till att köpa vin för, sa stabschef Birgitta Castenfors på Nationalmuseum, till Kulturnytt.

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO:s drogpolitiska chef Irma Kilim säger i en kommentar till Accent att det är ”väldigt olämpligt” att museet låter sig bli sponsrade av alkoholindustrin och göra reklam på sin hemsida och istället borde satsa på alkoholfria trenden, såsom exempelvis Fotografiska museet gör.

Det visar sig att även Moderna Museet har ett liknade vinavtal med leverantören. Och då värdet av bytena övergår 100 000 kronor, så borde museerna enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, lagt ut det på anbud och dokumentera varför just den aktören valts.

Konkurrensverket har tittat på vinavtalen, men beslutade i måndags att inte inleda någon vidare granskning.
– De uppgivna avtalsvärdena var så låga att de är precis på gränsen om de skulle omfattas av upphandlingsreglerna, säger Malin de Jounge, enhetschef på Konkurrensverket, till Dagens Nyheter.

Nationalmuseum medger att de slarvat med dokumentationen och Moderna Museet ska ändra praxis när det gäller sponsorsamarbeten som ska upphandlas enligt lagen.

Annonser