USA: fler röker på, färre får behandling

Drogvaneundersökningar i USA visar en stigande trend för den vanligaste narkotikan marijuana. Dock inte hos den yngsta åldersgruppen. / Pelle Olsson rapporterar om senaste drogforskningen.

Bland 12- till 17-åringar har aktuellt bruk (använt senaste månaden) minskat från 8,2 procent till 6,5 under de senaste 15 åren. I övriga åldrar och totalt sett har bruket ökat kraftigt under samma tid.

26 miljoner amerikaner beräknas röka cannabis minst en gång i månaden. Som nummer på listan över konsumtion av illegala droger kommer missbruk av smärtstillande läkemedel med 3,2 miljoner följt av kokain med 2,2 miljoner.

Antal personer som bedöms ha ett missbruk eller ett beroende av illegala droger beräknas till 7,5 miljoner, eller 2,8 procent av alla över 12 år, varav 4,1 miljoner har ett missbruk eller beroende av marijuana.

Fyra miljoner amerikaner fick någon form av behandling för sitt missbruk av alkohol eller andra droger, men över 20 miljoner skulle behöva behandling. Det betyder att bara var femte person i behov av behandling får det. Anledning till att man inte går in i behandling är främst för att man inte vill sluta dricka eller använda, eller för att man inte har råd.[i]

Antalet marijuanaberoende eller missbrukare bland dagliga eller nästan dagliga cannabisrökare har paradoxalt nog minskat sedan 2002. Bland dessa storkonsumenter minskade andelen som bedömdes uppfylla kriterierna för beroende från 26,5 procent till 16,1 procent. Det visar en studie av Steven Davenport. Varför siffrorna sjunkit är oklart, men orsakerna kan enligt Davenport vara nya produkter (ätbara eller rökning i e-cigaretter) eller för att cannabisrökare efter legaliseringen fått enklare tillgång till drogen och därmed inte lika lätt uppfattar att de har ett problem.

”Förändringen kan också helt enkelt bero på att storkonsumenter idag är mindre benägna att upptäcka att de är beroende”, skriver Davenport. [ii]

• Fotonot: [i] Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health.

[ii] Davenport (2018). Falling rates of marijuana dependence among heavy users. Drug Alcohol Depend: July 25: 191.

• Denna artikel har även publicerats i Narkotikafrågan

Etiketter:

Annonser