Haschrökare i behandling mer kriminella

KÖPENHAMN Danska haschmissbrukare som varit i behandling begår långt fler inbrott och våldsbrott i jämförelse med övriga befolkningen. Det visar en undersökning som forskare gjort för DR Dokumentär.


Center for Rusmiddelforskning, CFR, i Århus har gjort en stor undersökning om sambandet mellan cannabisrökning och kriminalitet. Forskarna har använt ett missbruksregister där det finns uppgifter om cannabisrökare som varit i behandling och som röker dagligen eller nästan dagligen, och kriminalregistret över alla danskar.

10 000 sådana cannabisrökare jämfördes med en kontrollgrupp på 100 000 danskar med samma ålder och kön som cannabisgruppen.

Resultaten blev uppseendeväckande.  I jämförelse med övriga danskar dömdes cannabismissbrukarna sju gånger så ofta för inbrott, nio gånger så ofta för våld, elva gånger så ofta för vapenbrott och femton gånger så ofta för narkotikahandel, skriver Danmarks Radio.

Det här bevisar inte att alla som röker cannabis är mer våldsamma eller kriminella, påpekar CFR i en kommentar på Facebook. Undersökningen visar att gruppen som varit i behandling och som röker dagligen är det.

En mindre CFR- undersökning av unga storrökare av cannabis, som inte alltid varit i behandling, visar att de inte har högre kriminalitet än övriga danskar i motsvarande åldrar.

Ur DR Dokumentär. Källa Center for Rusmiddelforskning

Annonser