Flera svenskar dricker för att ”bli fulla”

De flesta som dricker alkohol gör det för att ha roligt och ”gillar känslan av att ta ett glas”. Men i Europa sticker Sverige ut med den näst högsta andelen som svarar att de dricker för att ”bli fulla”, män mer än kvinnor, enligt en ny CAN-studie.

I ett EU-projektet har invånare i 19 länder i Europa intervjuats om dryckesmotiv, dryckeskontakter och anhörigproblematik. I Sverige deltog 2347 personer i åldrarna 18-84 år.

Vanligaste orsak till att dricka var att gilla känslan ta ett glas, som 48 procent av de svenska kvinnorna och 52 procent av männen angav. Följt av att ”fester och andra tillställningar blir roligare”, som 34 procent av kvinnorna och 48 procent av männen.

Dricka för att ”det var roligt”, uppgav 35 procent av kvinnorna och 40 procent av männen. Färre än en av tjugo uppgav att de dricker alkohol mot depression, glömma problem eller för att inte känna sig utanför.

Jonas Landberg, CAN.
Foto: Jimmie Hjärtström

– I Sverige är det vanligast att dricka för att uppnå eller förstärka positiva känslor och för att höja stämningen i sociala sammanhang medan det är betydligt mer sällsynt att dricka för att lindra olika typer av problem eller för att inte känna sig utanför, säger Jonas Landberg, forskare vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och en av författarna bakom rapporten, i en kommentar.

Men tre procent av kvinnorna har druckit alkohol för att passa in i en grupp de tycker om, jämfört med sex procent av männen.

Och forskarna menar att i ett europeiskt perspektiv så märks att alkoholen är mer ett berusningsmedel i Sverige än de flesta andra länder. Ovanligt många dricker för att bli fulla här – tre procent av de svenska kvinnorna och åtta procent av männen.

– När vi jämför med övriga Europa utmärker sig Sverige genom att ovanligt många dricker för att det är kul och för att man gillar känslan av att dricka. Sverige sticker också ut med den näst högsta andelen (efter Litauen) som motiverar sitt drickande med att ”bli full”, säger Jonas Landberg.

Samtidigt är stödet för en restriktiv alkoholpolitik stort i Sverige, med exempelvis en mer positiv syn vad gäller varningstexter på alkoholförpackningar, tillgångsbegränsningar och höga priser.

• Rapporten om ”Aktuella perspektiv på alkoholkulturen i Sverige….” utgår från data ur EU-projektet RARHA-SEAS.

Annonser