Alkohol behövs inte på jobbets julbord

Tre av fyra svenskar (78 procent) anser inte att det är viktigt att alkohol serveras i samband med julbord och julfester som ordnas av jobbet. Flera känner sig obekväma när andra dricker – ”alkoholtjata inte!”, tipsar organisationen IQ inför stundande fester.


December är julbordens och festernas förlovade tid. Många arbetsplatser ordnar tillställningar med mat och dryck, men alkoholtrycket passar inte alla. Julsnaps och öl kan skänka njutning, men även leda till negativa konsekvenser.

Enligt en Sifo-enkät i slutet av oktober med ett tusen deltagare 18 år och äldre i en webbpanel, så uppger 43 procent att de känt sig obekväma i situationer när andra dricker, men inte de själva. Bland 18-34 åringar är det en majoritet, 54 procent, som känt sig obekväma av andras drickande, såsom arbetskamrater, vänner eller i familjen.

I undersökningen som beställts av Systembolagets dotterbolag IQ, så svarar 85 procent av kvinnorna och 71 procent av männen att alkohol på jobbets julbord inte är så viktigt eller helt oviktigt. Medan 20 procent vill att alkohol serveras, (dubbelt fler män än kvinnor).

Karin Hagman, IQ. Foto: Drugnews

– Majoriteten tycker inte att det är särskilt viktigt att det serveras alkohol i samband med jobbets julbord. Ändå är det fortfarande vanligt förekommande. Fler arbetsgivare borde ifrågasätta alkoholens roll i samband med aktiviteter som julbord och julfester, om den verkligen bidrar till att göra det trevligare för alla medarbetare, säger Karin Hagman, vd på IQ, i en kommentar.

Hon menar att det mot bakgrund av att många känner obehag av andras drickande finns anledning att reflektera mer kring om alkohol och arbetsliv verkligen hör ihop.

IQ som förespråkar smartare förhållningssätt till alkohol uppmanar arbetsgivare att inför julfesterna vara restriktiva med alkohol. Och om alkohol ska finnas med, så kan maxgräns införas och deltagarna få betala dryckerna själva.

Självklart ska festen arrangeras så att även de som väljer att inte dricka trivs och att många och bra alkoholfria drycker serveras. Chefen bör också tänka på vilka signaler som denne sänder ut när det gäller alkohol bland sina medarbetare.

Rådet till arbetskollegor är att ”alkoholtjata inte” – respektera om någon kollega inte vill dricka alkohol alls eller så mycket. Ifrågasätt alkoholkulturen på jobbet. Och drick med måtta, uppmanar IQ.

Annonser