Fler nya nätdroger förbjuds

Regeringen beslutade på torsdagen att klassa sexton nya farliga psykoaktiva substanser som narkotika eller hälsofarliga varor. De blir därmed olagliga att hantera.

Det är Folkhälsomyndigheten som efter utredning föreslagit regeringen att skyndsamt klassificera elva substanser som narkotika och fem som hälsofarliga varor.

Annika Strandhäll. Foto: Kristian Pohl

– Unga människor dör av droger som enkelt kan beställa hem från nätet. Därför behöver vi snabbt narkotikaklassa nya farliga substanser. Det kan vara en fråga om liv och död som inte kan vänta, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i en kommentar.
Även om vi har en övergångsregering, så får den fatta löpande beslut i brådskande ärenden.

Flera av preparaten saluförs via internet och är hälsofarliga att använda. De blir nu olagliga att överhuvudtaget hantera.

De substanser som nu narkotikaklassas:
alfa-PEP, alfa-PHP och MDPBP som tillhör gruppen katinoner.
6-APB som tillhör gruppen arylalkylaminer.
2C-H, 2-metylamfetamin (2-MA), 25E-NBOH, 25E-NBOMe och EFLEA som tillhör gruppen fenetylaminer.
AMB-CHMINACA och CUMYL-PeGACLONE som tillhör gruppen cannabinoider.

(Fyra av substanserna Alfa-PEP, alfa-PHP, MDPBP och 6-APB, var tidigare klassade som hälsofarliga, men omregleras nu till narkotika).

De substanser som nu klassas som hälsofarliga varor:
2-metylacetylfentanyl och 3-fluorometoxiacetylfentanyl som tillhör gruppen opioider.
2-fluoroetamfetamin (2-FEA) som tillhör gruppen fenetylaminer.
1P-ETH-LAD som tillhör gruppen indolalkylaminer.
4-HO-MPT som tillhör gruppen tryptaminer.

Hälsofarliga varor är inte alltid mindre farliga än de som klassas som narkotika, när information om risker tillkommer så kan de förra ibland omregleras.
Olovlig hantering av hälsofarliga varor kan leda till fängelse i upp till ett år. Straffskalan för narkotikabrott varierar – för normalgraden upp till tre års fängelse, medan synnerligen grovt narkotikabrott kan fängelse mellan sex och högst tio år.

Annonser