Narkotikahundar på tio Malmöskolor

Polis med narkotikahundar ska under våren söka genom ett tiotal skolor i Malmö efter droger. Det är ett förebyggande försöksprojekt, men avsikten är att det ska bli permanent och omfatta alla skolor så småningom.

Enligt Sydsvenskan kommer fem grundskolor årkurs 6-9 och fem gymnasieskolor besökas av polis med hundar i vår. Sökning efter droger ska göras efter skoltid. Om narkotikahund markerar på skolan, så kommer förundersökning inledas vilket ger polis möjlighet öppna skåp och andra utrymmen.

Men det finns inga särskilda misstankar mot just de skolorna, utan avsikten är att arbeta förebyggande och hundsöket komplettera det arbete som redan bedrivs på skolorna.

– Det är olagligt att använda, köpa och sälja narkotika, det är skadligt både för individer och för samhället i stort. Narkotika i skolor skapar också otrygghet för dem som befinner sig i miljön. Därför är det viktigt för oss att förhindra att narkotika finns tillgänglig i Malmös skolor, säger Paul Nilsson, på lokalpolisområde Malmö Norr och ansvarig inom polisen för pilotprojektet, i ett pressmeddelande.

Projektet kallas Drogfri skola och är ett samarbete mellan polisen och Malmö stad och skolförvaltningarna. De skolor som medverkar ska ha tagit fram en drogpolicy, vilket de berörda skolorna har, och anmält intresse om att för delta.

–  Vi tycker att detta samarbete med polisen är väldigt bra eftersom skolan ska vara en drogfri plats. Vi hoppas att projektet efter sommaren övergår i löpande verksamhet så att alla berörda skolor får denna insats, säger Jonas Törnebladh, säkerhetssamordnare vid grundskoleförvaltningen i Malmö stad.

Ambitionen är att projektet ska bli permanent och att alla skolor i Malmö så småningom ska få besök av narkotikahundar.

Foto Drugnews

Narkotikahundar har blivit vanligare som del i skolors arbete för en drogfri arbetsmiljö för elever och skolpersonal. Andra insatser är ofta information, ta fram policys och upprätta kontrakt med elever och vårdnadshavare om slumpvisa drogtester.
Förra veckan berättade politiska majoriteten i Eskilstuna om planer att använda narkotikahundar framöver på skolor. Där har förekommit både innehav och försäljning och staden har ambitionen att göra skolorna fria från narkotika.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser