Socialstyrelsen vill att fler får motgiftet

Motgiftet naloxon – som kan häva opioidöverdoser – bör delas ut bredare och personer i riskzonen erbjudas utbildning för att rädda liv. Det menar Socialstyrelsen i nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid beroende.

Naloxon har använts i många år inom sjukvården för att motverka överdoser av opioiddroger (såsom heroin, morfin, metadon och fentanyler). Men brukarföreningar och anhöriga har önskat bredare utdelning, samtidigt som nya smidigare förpackningar med motgiftet i form av nässprej nu har godkänts.

Sveriges relativt höga dödlighet i narkotika- och läkemedelsförgiftningar, cirka 900 dödsfall per år, kan till stor del relateras till överdoser av opioider.

Efter flera utredningar och politiska påtryckningar för att vända utvecklingen, så har regler ändrats för att öka tillgängligheten för personer som missbrukar opiater. Tidigare var det bara ambulanspersonal och annan vårdpersonal som kunde ge motgiftet. Men ifjol började det kunna skrivas ut direkt till riskbrukare och även sjuksköterskor kan numer förskriva det i viss utsträckning.

Socialstyrelsen har sett över nationella riktlinjerna för beroendevården och kommer med nya rekommendationer (pdf-fil, 144 sidor), som släpptes i tisdags. Myndigheten uppmanar sjukvården att erbjuda naloxon bredare och utbilda personer som är opioidberoende för att undvika överdoser. Åtgärderna ges högsta prioritet.

– Idag finns naloxon-program bara i regionerna Skåne, Stockholm och Uppsala. Vi hoppas att våra rekommendationer implementeras och att vården ska erbjuda motgiftet i hela landet. För det är solklart att naloxon fungerar och kan rädda liv, säger Stefan Brené, projektledare för riktlinjearbetet på Socialstyrelsen, till Drugnews.

Socialstyrelsen beräknar att satsningen kostar knappt tolv miljoner kronor per år, beräknat utifrån att cirka 10 600 beroende* får två förpackningar naloxon per år, (449 kronor kostar varje förpackning). Främst genom utdelning på sprutbyten, läkemedelsassisterade program (Laro) och i kriminalvården.
Men de ungdomar som på internet köper fentanyl-varianter är svårare att nå, enligt Brené.

Brukarföreningar har medverkat med erfarenheter för att ta fram informationsmaterial om hur överdoser kan undvikas och naloxon användas. Men tycker att tillgängligheten av motgiftet borde varit bredare.

– Dels borde även anhöriga utbildas, inte bara brukare, vilket de nekats i region Skåne. Dels bör naloxon finnas överallt och delas ut även exempelvis på härbärgen, på apotek och av frivillighetsorganisationer, säger Mikael Johansson, ordförande Brukarföreningen i Skåne, till Drugnews.

Han har själv förlorat flera kamrater i dödliga överdoser, som motgiftet kanske kunde ha räddat. Hans snabbråd är att ge den som tagit en överdos ”en näsdusch naloxon” och ringa 112 efter hjälp. Han är övertygad om att naloxon inte ger missbrukare ”falsk trygghet”, utan ger nya livschanser.

Niklas Eklund visar första-hjälpen vid överdos. Foto: Brukarföreningen

Ordförande i Stockholms Brukarförening Niklas Eklund säger till Sveriges Radio att naloxon bör delas ut via fler ställen, ”där det finns folk”. Det är nog en liten grupp som går till läkare och berättar att ”jag använder opiater” för att få det utskrivet, med risk att det hamnar i deras journaler.

Idag är det utanför vården bara räddningstjänsten som får ge naloxon – i de nya föreskrifterna får inga andra yrkesgrupper förskriva läkemedlet.

Olivia Wigzell, gd Socialstyrelsen. Foto: Drugnews

– Det fanns helt enkelt juridiska hinder. Det är möjligt att gå vidare på det spåret om vi ser att det här inte räcker när det gäller att tillgängliggöra naloxon, och undersöka hur till exempel polis och socialtjänst skulle kunna distribuera det, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell till SR.

Socialstyrelsen menar att bredare utdelning av motgiftet naloxon kan bidra till att minska den höga dödligheten av droger, men att det även krävs andra insatser. Beroendevården behöver utvecklas och samverkan mellan olika instanser bli bättre. I år ska myndigheten kartlägga samsjuklighet av psykisk ohälsa och missbruksproblem och kunskapsstöd om Laro-behandling vid opiodberoende tas fram.

Källa: Socialstyrelsen

Informationsmaterial har tagits fram om naloxon.
Bland annat för samtalsstöd för de som förskriver och informerar (exempelvis sjuksköterskor på sprutbyten, Laro-mottagningar och Kriminalvården). Information till anhöriga, en slitstark fickfolder att ge till beroende som får naloxon. Och två affischer med instruktioner på tecken på överdoser och hur naloxon ges.

• Fotnot*: Beräkningen att 10 600 patienter bör erbjudas naloxon-kit, utgår från de att cirka 4000 personer inskrivna på Laro-program, 2875 personer på sprutbyten och cirka 3750 opioidberoende passera häkten och anstalter i kriminalvården årligen, enligt Socialstyrelsens konsekvensanalys.

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser