Samverkan spelar roll för barnen

Pågående nationella uppmärksamhetsveckan om barn som växer upp i familjer där vuxna dricker för mycket belyser vikten av samverkan mellan olika samhällsaktörer och verksamheter. En konferens på temat anordnades i Stockholm i onsdags.

Många barn växer upp i familjer där det dricks för mycket alkohol. För att uppmärksamma barnens situation och den hjälp om finns att få, arrangerades ett nationellt seminarium på Blå Bandet konferens Princess Hall i Stockholm under kampanjveckan ”Samverkan spelar roll”.

Mona Örjes från IOGT-NTO:s Juniorförbund hälsade välkommen och presenterade arrangörerna av den nationella kampanjen: Junis, CAN, Blå Bandet, NBV, Nätverket Glömda Barnen Västra Götaland, Ersta Vändpunkten, Hela Människan, Simon, Trygga Barnen, Länsnykterhetsförbundet Stockholm samt MHF.

­

Mona Örjes, förbundsordförande Junis. Foto: Per-Olof Svensson

– Fokus under denna vecka är på när någon i familjen dricker för mycket, sa Mona Örjes.

Under kampanjveckan arrangeras regionala och lokala arrangemang på flera olika platser i landet.

Många av deltagarna i Stockholm arbetar professionellt inom socialtjänst och förskola. De fick både lyssna på om fungerade verksamheter samt delta aktivt i gruppdiskussioner.

Jeanette Haglund Svensson, Ersta Vändpunkten, berättade om deras stödverksamhet för barn och unga samt föräldrar.
– Vi har program för olika åldersgrupper bland barn och unga samt föräldragrupper. Med ”små” medel ger det resultat, berättade hon.

Kristofer Odö, CAN, höll i grupparbete utifrån en fallbeskrivning kring en fiktiv familj.

Christine Demetriades, Eleonoragruppen. Foto: Per-Olof Svensson

Christine Demetriades, Eleonoragruppen, berättade om hur de tar upp om alkohol med föräldrar och motivation till förändring.
– När ett barn kommer till oss behöver hela familjen hjälp, framhöll Demetriades och sa att de försöker gå rakt på sak, men med respekt och inte dömande.

Ett 40-tal personer deltog i konferensen i Stockholm.
Fotnot: En längre artikel kommer senare i tidningen Blå Bandet nr 2/2019.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

D12-SpelaRolllogga1Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.
Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…

Läs mer

Annonser