Färre skolelever spelar om pengar

Spel om pengar har minskat kraftigt sedan millennieskiftet bland skolelever, visar en ny studie av CAN. Men riskfaktorer för att spela är unga som dricker alkohol, prövat narkotika och blivit mobbade.


Trots debatt om aggressiv spelreklam och avreglerat spelmonopol från nyår (där hittills ett 70-tal spelbolag fått tillstånd), så verkar det ännu inte påverkat unga nämnvärt. Tvärtom så har andelen elever i nian och på gymnasiets årskurs två som spelar om pengar minskat märkbart under längre tid.

Spelande har minskat mycket perioden 2001 till 2018 bland 15-16-åriga grundskoleelever och 17-18-åriga gymnasieelever, enligt de regelbundna skolenkäter om spel- och drogvanor som görs årligen bland cirka 9 000 elever i landets skolor av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

År 2001 svarade hälften av pojkarna i nian att de spelat om pengar senaste månaden, en andel som hade sjunkit till 8 procent ifjol. För jämnåriga flickor var minskningen från 26 procent till 3 procent.
Bland gymnasieelever minskade spelande om pengar bland pojkarna från 44 procent år 2004, då frågan infördes i årskurs två, till 15 procent ifjol och bland flickor från 23 procent till 2 procent.

Johan Svensson. Foto: Jimmie Hjärtström/CAN

– Trenden med ett minskat spelande om pengar har skett parallellt med att åldersgränser succesivt har införts på Svenska spels spel vilket sannolikt har haft en inverkan på ungas spelande. En annan möjlig förklaring till nedgången kan vara kravet på kreditkort för att spela på online-spel. säger Johan Svensson, doktor i folkhälsovetenskap och utredare på CAN, i en kommentar.

Studien visar att det finns samband mellan spel och andra riskfaktorer. De som spelat om pengar senaste året hade även mer intensivkonsumerat alkohol, använt narkotika mer och i nian fanns även spelkoppling till elever som blivit mobbade.

Det är alltså tydliga könsskillnader – andelen pojkar som spelar är betydligt högre än bland flickorna. Från 2012 har pojkar med spelproblem ökat, idag visar var fjärde pojke som spelat om pengar senaste året sådana tecken på spelproblem.
– Det är oroande att spelberoende ökat bland gruppen pojkar som spelar och det behövs nog mer preventiva insatser där, säger Johan Svensson.

Andra studier (ex. Europa-enkäten ESPAD) visar att svenska skolelever spelar mindre än snittet bland europeiska jämnåriga. Och Folkhälsomyndighetens undersökning Swelog om svenskars spelvanor visar att spelande om pengar minskat överlag i befolkningen.

• Fotnot: CAN-rapporten ”Spel om pengar bland unga” (pdf-fil, 16 sidor) är sammanställd av Johan Svensson och Martina Zetterqvist.

 

Tema: Spel

Spelmissbruk

1 januari 2019, infördes ny spellag och gamla spelmonopolet försvann. En avreglerad marknad, men där aktörer måste ha licens, betala skatt, och följa vissa regler för att ”en sund och säker spelmarknad” sköts. Spelinspektionen ska bevaka konsumenters intressen och att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet följer lagen. Ett 70-tal bolag har hittills fått tillstånd.

Uppåt 170 000 svenskar är spelberoende. Ett problem som många liknar vid substansmissbruk.• Besök sidan Spelprevention. Landets första professur om spelberoende har inrättats vid Lunds Universitet.

”Målet för samhällets insatser mot spelberoende är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.”

Läs mer

Annonser