Lista på utsatta områden kan bli hemlig

[Uppdat] Flera kommuner tycker polisens lista över landets 23 särskilt utsatta områden mer är till besvär än hjälp. Nu öppnar polisen för att den nya listan i år inte ska bli offentlig, enligt Dagens Nyheter. /Men justitieministern tycker att listan bör vara öppen.

– För oss var det förödande att hamna på den. I ett läge där vi behövde få hit investeringar och planerade för byggandet av nya bostadsrätter fick Gottsunda i stället en kraftigt negativ stämpel, säger Uppsalas kommunalråd Erik Pelling (S) till DN.

Även i Linköping tycker kommunpolitiker att man vill slippa stämpeln på stadsdelen Skäggetorp.
– Listan demoniserar bostadsbyggande och skapar otrygghet i sig, säger kommunalrådet Niklas Borg (M).

Men i Göteborgsförorten Gårdsten blev placeringen en väckarklocka för mer samarbete och insatser för att förebygga nyrekrytering till kriminella gäng och öka tryggheten i området. Nyligen ordnades tårtkalas för att fira att området kan vara på väg från listan.

Och i Växjö tycker kommunalrådet Anna Tenje (M) att listplaceringen för stadsdelen Araby blev bra och gav fokus till insatser i området. Det ”blev ett nyktert uppvaknande från polisens sida, att de äntligen erkände problematiken som vi länge försökt uppmärksamma”.

Morgan Johansson. Foto: Drugnews

Listan är ett bra verktyg som bör vara kvar. Det anser justitieminister Morgan Johansson (S), som besökte Brottsförebyggande rådets konferens i Göteborg i onsdags.
– Det finns inget skäl att försöka hemlighålla detta. Det är väl lika bra att se de problem som finns och försöka göra något åt dem, sa Morgan Johansson till Sveriges Radio.

Polisens underrättelsetjänst NOA håller nu på att ta fram en ny uppdaterad lista över områden med sociala problem och mycket kriminalitet som försvårar polisens arbete och hotar rättsprocessen. Men det är inte bestämt om den nya kommer bli offentlig.

Senaste listan har totalt 61 bostadsområden i Sverige, där 23 är särskilt utsatta, sex områden anses vara riskzonen bli särskilt utsatt, och övriga 32 på listan är utsatta områden. Listan ska delvis styra polisens prioriteringar och staten har utlovat extra satsningar till de aktuella kommunerna.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2017 så fanns det 61 utsatta områden, varav 23 särskilt utsatta, i Sverige. 2019 var polisens lägesbild något ljusare, 60 områden betecknas nu som utsatta, varav 22 som särskilt utsatta. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Annonser