Tonåringar, alkohol och Valborg…

I dagarna får 110 000 föräldrar Tonårsparlören i brevlådan med samtalstips om alkohol. Nära nio av tio föräldrar (87 procent) tror det är vanligt att minderåriga dricker alkohol i samband med Valborg, men bara 13 procent tror att ens egna barn gör det.  /Sajten BangaSnyggt – så nekar du elegantare att köpa ut.

Foto: Drugnews

Det är Systembolagets dotterbolag IQ som tagit fram och skickat ut parlören med samtalstips och fakta. Samtidigt har man låtit undersökningsföretaget Norstat göra en enkät inför Valborg bland 3 335 föräldrar med barn i åldrarna 13-17 år.

– Många tonårsföräldrar är nog lite naiva. I själva verket gör unga ofta som deras kompisar gör, men föräldrar kan vara en förebild och sätta regler i samtal med sitt barn om alkohol och annat, säger Karin Hagman, vd på IQ, till Drugnews.

Skillnader finns mellan länen, visar frågeenkäten också, (ex. i Sörmland svarar 20 procent av föräldrarna att det är vanligt att deras tonåringar dricker i Valborg, medan bara 4 procent i Jämtland), vilket hon tycker att lokala ANDT-samordnare kan behöva följa upp.

Även om alkoholkonsumtionen minskat kraftigt bland unga senare år, så är fortfarande Valborg en helg då många tonåringar gör sin alkoholdebut och riskerar tappa kontroll, må dåligt och råka illa ut. Och framöver stundar vårfester och skolavslutningar.

Karin Hagman, IQ. Foto: Drugnews

– Alkohol är fortfarande ett stort problem bland många unga, omkring 40 procent av niondeklassare har druckit, vi vuxna kan inte luta oss tillbaka. Vårdnadshavarna har en viktig uppgift att prata med barnen om riskerna och visa att vi bryr oss – något som de flesta tonåringar faktiskt uppskattar, säger hon.

Hon har själv två tonårskillar där hemma och vet hur knepigt det kan vara. Det går inte att ”låsa in ungar” under ”riskhelger”. Hennes tips är istället att laga god mat och låta barnen bjuda hem sina kompisar och fira tillsammans.
– Och om ungdomarna vill sticka iväg så är det ju bra att vara nykter, så att föräldrar kan hämta om det händer något.

Enkäten bland tonårsföräldrar, som samlats in helt nyligen, visar också att två av tre pratar mer med sina barn om alkohol än när de själva gjorde med sina föräldrar när de var unga. Nära hälften (48 procent) anser att mammor och pappor är bäst lämpade att tala om alkoholens risker med sina tonåringar, (kvinnorna anser att mammor är bäst lämpade och männen att pappor passar bäst).

Och sex av tio föräldrar tror att deras egna dryckesvanor påverkar barnens inställning till alkohol.
– Det du gör och säger spelar roll. Bjuda på alkohol hemma för att försöka avdramatisera är inkonsekvent och innebär dubbla budskap. De flesta unga tycker faktiskt att det är bra att föräldrar tar upp frågan om alkohol och sätter gränser, säger Karin Hagman.

ur Tonårsparlören

Hon har i dagarna lämnat exemplar av Tonårsparlören också till socialministern och flera partiledare. Till hösten ska en filmvariant bli klar, för att inspirera och användas vid föräldramöten i skolan och föreningar. Att föräldrar enas med andra om vilka regler som bör gälla för unga om alkohol, utetider och annat underlättar.

• Drugnews: Men hur får tonåringar tag i alkohol – är inte langning också viktig att stoppa?
– Jo, absolut. De som förser minderåriga med alkohol är främst äldre syskon och kompisar, men även langning via sociala medier har ökat, särskilt i storstadsområden. Vi upptäckte vodkakonton på Instagram med många följare som vi polisanmälde ifjol, men tyvärr lades utredningen ner utan att polisen hörde av sig till oss, säger Karin Hagman.

Hon kontaktade även Instagram, som efter påstötningar raderade några av langarkontona. Men nya har senare öppnats igen, och det går fortfarande inte anmäla kontona direkt via programmet, vilket hon beklagar.

• Fotnot: Tonårsparlören – fakta och samtalsstöd för samtal med unga om alkohol. Den finns i systembutiker, kan laddas ner (pdf-fil, 71 sidor) – på svenska, engelska och som ljudbok. I höst även i filmversion.

BANGA SNYGGT Systembolaget har inför Valborg startat kampanjsajten www.Bangasnyggt.se. Den vänder sig särskilt till unga vuxna med tips på hur säga nej till att köpa ut alkohol till minderåriga.

5 tips inför Valborg

  • Visa att du bryr dig – Prata med din tonåring – om vad de ska göra, befinna sig, vilka de ska träffa och hur du ser på alkohol och hålla tider.
  • Bjud inte och köp inte ut alkohol till ditt barn
  • Hjälp till att säga nej –  ge sitt barn bra argument. Berätta att det är helt okej att säga nej, även när alla andra säger ja.
  • Håll kontakten. Bestäm tid för att höras och föräldern bör finnas tillgänglig.
  • Kom överens med andra vuxna. Om förhållningssätt om alkohol och tider.

Källa: IQ och Tonårsparlören

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser