Yasmine Bladelius ny CAN-ordförande

Regeringen har utsett Yasmine Bladelius (S), riksdagsledamot från Skåne, till ny styrelseordförande för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Ersättare blir Anders Andersson (KD).

Yasmine Bladelius, 31 år, är socialdemokratisk riksdagsledamot sedan 2014 och ledamot i socialutskottet. Hon bor utanför Helsingborg och är politiskt aktiv sedan 2003.

Hon efterträder Hans Hoff (S) som var ordförande sedan 2015 och uppdraget gäller från mitten av maj 2019 till 31 december 2022. Enligt CAN:s stadgar utser regeringen ordförande och dennas ersättare.

Till ersättare för Yasmine Bladelius uppdrar regeringen under samma period tidigare riksdagsledamoten Anders Andersson (KD), Järnforsen, som även en gång varit CAN-ordförande.

CAN har till uppgift att samla och sprida information, forskning och statistik om alkohol och andra droger. Men tar inte ställning i alkohol- och narkotikapolitiska frågor.

CAN är en ideell förening med 47 medlemsorganisationer, styrelsen (med minst 14 ledamöter) utses delvis ur dessa, men även av regeringen, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet. Sedan februari leds CAN av Charlotta Rehnman Wigstad som ny direktör.

Annonser