Fira nykter midsommar – för barnens skull

Det finns flera hundra tusen skäl att fira en nykter midsommar, skriver Per-Olof Svensson, Blå Bandet.

Midsommar är en härlig traditionell familjefest med danslekar kring midsommarstången. Men den förknippas också med sill och ”nubbe”. För barnens skull uppmanar vi föräldrar, mor- och farföräldrar och andra vuxna att inför midsommar tänka över sin egen alkoholkonsumtion.

Ibland tror föräldrar att det inte gör något att dricka alkohol, men redan vid måttlig konsumtion märker barnen hur de vuxnas beteenden förändras. Detta skapar osäkerhet och oro. Även hos dem som uppfattar sig som ”normalkonsumenter” påverkar det barnen.

Barn ser, känner och förstår mycket mer än vad vi ofta tror. Vi vet att många barn bär på negativa erfarenheter av hur de upplever vuxna som dricker alkohol. De märker hur vuxna förändras.

Foto: Drugnews

Tyvärr drabbas också många barn av att vuxna i deras omgivning dricker alkohol och inte längre kan ta hand om barnen på ett tillfredställande sätt. Därför vill vi uppmana till att fira en nykter midsommar – för barnens skull!

Det finns flera hundratusen skäl till vi ger denna uppmaning. Så många barn växer upp i missbruk eller riskbruk i familjerna.

Därför önskar vi i Blå Bandet, som är en nykterhetsorganisation, att ni kommer att fira nykter midsommar – för barnens skull!

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser