”Ölavtal” nej tack!

Norrlands Guld har startat en sommarkampanj med juridiska förtecken för få folk att träffas över en öl. 12 000 svenskar har redan skrivit på. Men ”ölavtalet” profiterar både på folks längtan till socialt umgänge och på pjäsen ”Ses i baren”. Säg nej tack till ölavtalet, skriver Leena Haraké från kvinnonätverket KSAN.

Det är beklämmande att se hur desperat man kan bli för att få folk att dricka mer alkohol! Norrlands Guld utropar i reklam bland annat i tunnelbana och bussar: Ses i baren, inte i domstolen…

För det första, ”Ses i baren” är namnet på vår teaterföreställning framtaget år 2008 för att KSAN önskade belysa jämställdhetssträvan för unga kvinnor och dess konsekvenser för unga kvinnors hälsa, livsutrymme, deltagande i samhällslivet och deras attityder och förhållande till alkohol.

Den traditionella bilden av vuxna och äldre kvinnors missbruk i smyg i sina hem och hur de ska bemötas och behandlas stämmer inte för de yngre kvinnorna. Baren har blivit platsen även för kvinnligt umgänge och källan till en lavinartad ökning av riskbruk/missbruk av alkohol bland unga kvinnor. Kvinnor ”får skylla sig själva” för negativa konsekvenser, våldtäkter m. m.

KSAN har, tillsammans med skådespelerskan Vibeke Nielsen, tagit fram teaterstycket ”Ses i baren” (affisch t v). Teaterstycket skulle leda till opinionsbildning, attitydpåverkan och som en inledning till ett fortsatt samtal om alkohol som socialt smörjmedel i unga kvinnors liv, och konsekvenser av detta för deras hälsa, jämställdhet, livsutrymme. Projektet Ses i baren fick drogförebyggande projektmedel från Socialstyrelsen 2008 – 2010. Ett hundratal föreställningar har visats över landet och fått mycket uppmärksamhet om dess drogförebyggande effekt, inte minst av ungdomar själva.

KSAN önskar inte att namnet på teaterstycket ”Ses i baren” (som vi och Vibeke Nielsen har upphovsrätten till) ska beblandas med ölavtalet.

Och för det andra: De senaste veckorna har Norrlands Guld gjort reklam bland annat i tunnelbana och bussar för ett bindande ölavtal som kan tecknas med Bankid. Ett avtal som får rättsliga konsekvenser med straffavgift på 500 kronor om ölandet inte blir av.

Vilket förmynderi! Ska alkoholproducenterna nu börja styra människors umgängesliv med bindande ölavtal som dessutom är i strid med bestämmelser om marknadsföringslagen.

Marknadsföringen får inte uppmana till användning eller syfta till att väcka särskild uppmärksamhet. Marknadsföringen av alkoholdrycker ska inriktas på att lämna neutral och saklig information om produkten.

Vid all marknadsföring av alkoholdryck ska annonsören iaktta särskild måttfullhet. Särskild måttfullhet innebär bland annat att marknadsföring inte får vara uppsökande, påträngande eller uppmana till bruk av alkohol. Måttfullhetskravet gäller för alla aspekter av marknadsföringen – hur den är utformad, var marknadsföringen finns och hur den kommuniceras. Måttfullhetskravet omfattar även förpackningar och etiketter.  Barn och unga har lagligt skydd att slippa uppmaningen till bruk av alkohol!

I alkoholreklam får man inte heller påstå eller ge intryck av att alkoholkonsumtion höjer den fysiska eller psykiska förmågan, främjar utbildning eller social, sexuell, professionell framgång eller löser problem som ensamhet och tristess.

Och inte bara det. BankId kan skaffas av en 13 åring med föräldrarnas samtycke. Tanken från början var nog inte att teckna ölavtal med detta ID. Men möjligheten finns.

Det finns bättre sätt att träffas och hålla sociala kontakter, utan hot om vite eller ett öl-måste och utan att bryta mot skyddslagar för barn och unga.

Annonser