Dom: CBD-olja med THC är narkotika

Cannabisolja som innehåller russubstansen THC – även om den framställts ur legal industrihampa – ska klassas som narkotika. Det slår Högsta domstolen fast i en dom.

HD tog upp målet efter att riksåklagaren överklagat en dom från tingsrätten och hovrätten där en man friats från ringa narkotikabrott som hade innehaft fem små flaskor med CBD-olja, som han beställt på internet.

Cannabidiol är en substans i cannabis som anses kan ha smärtstillande effekter och sålts som kosttillskott, trots att Läkemedelsverket varit avog.

Foto: Koi-CBD-oil /CC by 2.0

Cannabisväxten är narkotikaklassad, men oljan i det aktuella fallet var tillverkad av legal industrihampa med mycket låg THC-halt. Men undantaget gäller bara beredning som inte innehåller THC, resonerar HD.

Målet går nu tillbaka till hovrätten som får bestämma straffet.

– Vi ser positivt på att domen har kommit. Det blir tydligare för alla vad som gäller, säger Josefin Liljeteg biträdande enhetschef på Läkemedelsverket, i en kommentar till TT.

• Läs HD:s dom och resonemang här.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag två godkända cannabisbaserade läkemedel, som drygt 100 patienter får, enligt SVT.
Sativex framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Och Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för öka aptit hos bl a hiv-patienter. Antal patienter som får Sativex har ökat till över 300 personer 2017 och för Marinol har ansökningar ökat till cirka 16 år 2018.

Intressant innehåll är THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktivt). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha. Läkemedelsverket hade 2018 beviljat 27 ansökningar för Bediol (baserat på cannabis-växtdelar) på licens.

I USA tillåter hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser