Ökat missbruk av diarrémedicin

Signaler om att receptfria läkemedlet Loperamid – effektivt mot bland annat turistdiarré – missbrukas mer och flera fall av överdoser och dödsfall rapporteras.

Det receptfria läkemedlet Loperamid (Dimor, Imodium) som används mot tillfällig diarré har överraskande nog en potential att missbrukas. Giftinformationscentralen, GIC, har under de senaste fem åren tagit emot allt flera samtal om överdosering av Loperamid. Från två samtal per år i början av 2000-talet till 21 samtal om året efter 2016.

Risk för centrala opioida effekter vid mycket höga doser. Foto via Wikipedia

Vid normal dosering är det ett säkert läkemedel med få biverkningar. Loperamid påverkar µ-opiatreceptorer i tarmväggen vilket hämmar frisättningen av acetylkolin och prostaglandiner. På så sätt minskar tarmperistaltiken så att passagetiden genom tarmen förlängs och upptaget av vatten och elektrolyter ökar. Den lösa magen blir en lagom hård mage och allt är frid och fröjd.

Men vid kraftiga överdoser, mer än tio gånger normaldosen, uppkommer en påverkan på centrala nervsystemet, CNS. Användaren får centrala opioideffekter, vilken utnyttjas både i russyfte och för att stävja abstinenssymtom vid brist på till exempel heroin. Loperamid har därför kallats ”poor mans methadone”, enligt Information från Läkemedelsverket i juni (nummer 2/2019, pdf-fil).

Det här innebär också risk för allvarliga biverkningar. Bland annat hjärtpåverkan och dödsfall. Rättsmedicinalverket har under perioden 2014-2017 rapporterat drygt sju dödsfall per år som bedöms vara orsakade av Loperamid. Det är en tydlig ökning jämfört med tidigare år.

Flera apotek har under senare år beslutat att förvara läkemedlet bakom disk för att minska risken för stöld och missbruk.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har också uppmärksammat riskerna och ålagt tillverkarna att lägga en varningstext i den produktionsbeskrivning som följer med förpackningen, gällande rytmrubbningar av hjärtat vid överdosering. Även amerikanska läkemedelsverket, FDA, går sedan några år ut med samma varning.

Etiketter:

Annonser