Cannabispatienter en fara i trafiken

ANN ARBOR En ny studie från delstaten Michigan i USA, visar att mer än hälften av dem som använder cannabis mot smärta kör bil när de är höga.

Bilkörning under påverkan av cannabis är ett känt riskbeteende bland dem som använder medicinsk cannabis. För att undersöka hur vanligt det är har ett forskarlag från University of Michigan i Ann Arbor rekryterat 790 personer i samma delstat som har licens att röka eller äta cannabis mot medelsvår eller svår smärta.

Medelåldern på deltagarna var 45,8 år. Hälften (52 procent) var män och 81 procent var vita. De fick svara på frågor om körvanor, alkoholkonsumtion och personlig bakgrund.

Resultaten blev att under de senaste sex månaderna hade 56,4 procent av de tillfrågade kört bil inom två timmar efter cannabiskonsumtion. 50,6 procent rapporterade att de varit ”lite höga” och 21,1 procent uppgav ”mycket höga”.

Ju mer cannabis de rökte generellt och ju mer berusningsdrickande, desto högre risk att de också gav sig ut i trafiken när de var påverkade av cannabis. Däremot var det färre patienter som körde bil ju svårare smärta de led av, enligt studien.

Prevalensen är oroande och mer forskning behövs för hur bäst mäta cannabis i trafiken och förebyggande information kan förbättras genom riktas till de som också dricker alkohol, skriver forskarna.

• Fotnot: Erin E. Bonar et al (2019) star bakom studien “Driving under the influence of cannabis among medical cannabis patients with chronic pain”, publicerats i Drug and Alcohol Dependence. (Volume 195. Feb. Sid 193-197), sammanfattning går också läsa i Sciendedirect.

Etiketter:

Annonser