Alkohol har ökat bland äldre

Alkoholkonsumtionen totalt har successivt minskat i landet sedan 2004. Bland äldre över 65 år har den dock ökat, medan yngre personer dricker mer sällan, men blir i större utsträckning berusade när de dricker, visar en ny rapport från CAN.

Rapporten från Centralförbundet för alkohol- och narkotikautveckling bygger på de månatliga intervjuer om svenskarnas dryckesvanor som görs sedan millennieskiftet.

De senaste tio åren har totalkonsumtionen minskat med sju procent i befolkningen. I fjol drack invånare över 15 år i snitt 8,83 liter omräknat i ren alkohol. Men det finns skillnader mellan åldersgrupper och kön. Minskningen av alkohol är störst för män under 50 år, män dricker mer än kvinnor i alla åldrar, men skillnaderna har minskat.

I åldersgruppen 65 till 85 år har alkohol ökat, särskilt bland kvinnor. Gruppen dricker alkohol i snitt sex gånger per månad, medan i åldersgruppen 19-29 år så är snittet fyra gånger i månaden.

Den äldsta åldersgruppen tillhör en generation som har med sig vanan att dricka mer än sina föräldrar. Det handlar alltså inte om att de ökar sitt drickande när de blir äldre, utan att det är andra människor i åldersgruppen, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN, i ett pressmeddelande.

Men yngre dricker sig oftare berusade när de dricker än äldre. Jämförelsevis så intensivdricker de i gruppen 17-29 år fyra gånger så ofta som de i äldre gruppen.

Rapporten visar också att de som dricker insmugglad alkohol och hemtillverkad sprit har mer omfattande alkoholvanor än övriga.

Fler resultat i rapporten: Fyra av fem vuxna svenskar dricker alkohol under en 30-dagarsperiod. Det dricks mest under sommaren (50 procent mer i juli än i november) och fredagar och lördagar.

• Fotnot: Rapporten ”Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004-2018” (pdf-fil, 46 sidor).

Annonser