Grönland: alkohol och cannabis hälsohot

NUUK/KÖPENHAMN Missbruk av alkohol och hasch är det enskilt största folkhälsoproblemet på Grönland och påverkar många barn och familjer negativt. Därför har missbruket blivit huvudtema i öns folkhälsoprogram, Inuuneritta II.

Foto: Drugnews

Det utbredda användandet av alkohol och cannabis orsakar stora problem för barn, unga och familjer, med påverkan av även psykisk hälsa och trivsel, skriver två representanter i danska styrelsen för förebyggande och sociala frågor för Grönlands självstyre, i PopNad/Nordic Welfare.

Senaste två åren har Grönland – som sedan 2009 har ett självstyre från Danmark – haft stora förändringar av alkohollagen. Förra lokalregeringen drev igenom en mer restriktiv alkohollag med reklamförbud, begränsade försäljningstider och att flaskor skulle vara undanskymda i butiker.

Men det har nu rivits upp från juni 2019 av en ny politisk majoritet och en än mer tillåtande alkohollag än tidigare införts – med marknadsföring och längre försäljningstider och mer synlighet i butiker.

Alkoholkonsumtionen var tidigare mycket hög, men minskade under ett antal år. Frågan är om den nu åter kommer öka. Danska Rädda Barnen kritiserade liberaliseringen av alkohol kan knytas till sociala problem som beroende, våld och sexuella övergrepp och många barn växer upp med missbrukande föräldrar på Grönland.

Även användning av cannabis är utbredd, var tredje har prövat en eller flera gånger, enligt en studie ifjol. Fler invånare som erbjuds behandling har problem med flera olika droger och spel (enligt Allorfiks årsrapport ifjol). Diskussion om legalisera cannabis har förts även på Grönland, men förkastades av förra regeringen.

På Grönland bor cirka 56 000 personer, varav 88 procent är inuiter och övriga i hög grad danskar. Flera grönländare har även flyttat till Danmark och några sticker ut i en ny rapport från Rådet för socialt utsatta. Enligt rapporten finns mellan 1000 till 1500 utsatta grönländare i Danmark, främst i större städer. Och de är mer utsatta för missbruk, hemlöshet och våld jämfört med andra utsatta i Danmark (31 procent jämfört med 16 procent), rapporterade Ritzau nyligen.

Folkhälsoprogrammet Inuuneritta II – vid sidan av alkohol och hasch är även tobaksrökning, fysisk aktivitet och kost huvudtema.

Annonser