Hovrätten dömer Frej Larsson för hotat polis

Rapparen Frej Larsson döms av Svea hovrätt för hot mot tjänsteman efter att i en låttext om en narkotikapolis skrivit att ”då ska hon skjutas”. Artisten hade friats i tingsrätten förra året, en dom som nu ändras – påföljden blir villkorlig dom och dagsböter.

Svea hovrätt anser till skillnad från Stockholms tingsrätt att Frej Larsson, 36 år, haft uppsåt när han lät lägga upp låten på Spotify och insett att det fanns risk för att den kvinnliga polisen skulle uppfatta hotet som allvarligt menat.

Hovrätten har kommit fram till att mannen med hot om våld har angripit polisen för att hämnas hennes uttalanden i media. Hovrätten gör bedömningen att hot som på detta sätt riktar sig mot enskilda namngivna personer klart faller utanför det område som yttrandefriheten är avsett att skydda. Något hinder mot att döma mannen föreligger därmed inte, säger hovrättslagmannen Staffan Lind, ordförande i målet, i en kommentar.

Hovrätten anser att hotet var ägnat att framkalla allvarlig fruktan för polisens personliga säkerhet samt att låten skrevs för att hämnas polisen för hennes tjänsteåtgärder”.

Vad gäller andra åtalspunkten om att han skulle postat en bild av en guldfisk på Instagram som han namnat efter den kvinnliga polisen och att hon skulle ”filéas”, så gör hovrätten samma friande bedömning som Stockholm tingsrätt. Det är inte bevisat att det var artisten som la upp inlägget, menar hovrätten.

Hovrätten har också prövat och inte funnit att hans rätt till yttrandefrihet skulle kränkas om han döms. Det hot som Frej Larsson har framfört mot en utpekad och namngiven polis har enligt hovrätten gått utöver vad som följer av skyddet för yttrandefriheten”, står det i domen.

Påföljden för hot mot tjänsteman dömer hovrätten i detta fall till villkorlig dom och 14 000 kronor i böter.

Historien började i januari 2018 efter en polisinsats mot en fest på Södra Teatern i Stockholm där Frej Larsson spelade och där droger förekom och påverkade ungdomar omhändertogs. Den kvinnliga insatschefen sa till en tidning att arrangörerna ”inte borde boka sådana här typer av spelningar”. Något artisten reagerade kraftigt och han protesterade via sociala medier, polisen gjorde husrannsakan och beslagtog dator och frihetsberövade artisten en tid.

Jag är konstnär och kommer skriva om det som händer i mitt liv och inte sluta med det. Det vore absurt att dömas till fängelse för en rapplåt, sa artisten till Drugnews och andra medier efter första rättegången i tingsrätten.
Inför dagens dom i hovrätten hade rapparen skrivit på Instagram: “Jag tror inte att det undgått åskådare eller försvarare att det här är en av de allvarligaste dagarna i hela mitt liv”.

Frej Larssons advokat Viktor Banke säger till SVT-Kulturnyheterna att domen ”är en besvikelse så klart. Det finns en del som är bra i domen och en del dåligt”. Det är oklart om rapparen och hans advokat tänker försöka överklaga domen. Högsta domstolen brukar vilja ha ny bevisning eller att målet anses kunna bli vägledande för andra fall.

Den målsägande polisen har under rättsprocessen trakasserats av meningsmotståndare och fick även en tid extra skydd.

Annonser