Beroende-konferens om framtiden

LISSABON En stor konferens om beroende och forskning om narkotika, alkohol, tobak och spel och andra beteende som lockade över 1300 personer från 80 länder har hållits i Portugals huvudstad. Droglandskapet är dynamiskt och i förändring i flera länder, visade en ny narkotikarapport.

Professor Wayne Hall från Australien presenterade en serie som publicerats i The Lancet i samarbete med Kings College London. Förändrade attityder och liberalare regler i flera länder har följts av ökad drogtillverkning och konsumtion, samtidigt som risker och hälsoskador ökar och nya substanser dyker upp.

När exempelvis cannabis blir mer tillgängligt i länder, så sätts dynamiska krafter i rullning, som leder till ökad produktion, lägre priser, produktutveckling med högre rushalt (THC), samtidigt som den svarta marknaden finns kvar.

Professor Wayne Hall. Foto: Sven-Olov Carlsson

– Sanningen är att alkohol-, tobaks-, läkemedels- och spelindustrin är helt beroende av storkonsumenter. Detta är ett faktum, sa Wayne Hall vid ett panelsamtal.

De flesta forskare är eniga om att cannabis har hälsorisker för individer och även på samhällsnivå med ökade vårdkostnader.
Representanten Tom Blickman från nederländska forskningscentret Transnational Institut, sa att ”vi har prövat avkriminalisering i 40 år i Nederländerna och det har inte fungerat. Det har bara gött den svarta marknaden”.

Sven-Olov Carlsson, projektledare och tidigare president i World Federation Against Drugs besökte så många seminariet han hann med:

Sven-Olov Carlsson (mitten) Alexis Goosdeel, EMCDDA, och João Goulão, generaldriektör på Sicad. Foto: Privat

– Mycket intressant konferens. Forskning ger stöd för att en restriktiv linje om narkotika är bra om man vill ha ett solidariskt hållbart samhälle där vi tar hand om varandra, säger han till Drugnews.

– Trots populistiska politiker som vill legalisera, så är vetenskapen tydlig med att cannabis inte är en harmlös drog. Utan påverkar individers hälsa och på samhällsnivå leder till högre vårdkostnader, säger han.

En uppmärksammad studie i våras om cannabis och psykoser väckte stort intresse på konferensen – de europeiska städerna i studien som har högst bruk av cannabis har också högre thc-stark drog och störst risker för psykoser. (Fyra gånger högre för Paris, fem gånger högre för London, Amsterdam nio gånger högre), berättade Sir Robin Murray, Kings College.

Även legaliseringsfrågan var uppe. En amerikansk professor undrade i ett omtvistat uttalande om alkoholkonsumtionen minskar i befolkningen när unga istället går över till cannabis. Carlsson svarade i en replik att snarare går alkohol och cannabis hand i hand, hänvisade till bland annat svenska CAN-studier.

Vikten av att förebygga drogproblem framhölls också i Lissabon: (”An ounce of prevention is worth a pound of cure…”).

På konferensen berättade även Johanna Gripenberg, chef för Stad (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem), om framgångar att utbilda krogpersonal i ansvarsfull alkoholhantering och projektet Fotboll utan fylla.

Prof Sir John Strang

Utmärkelsen European Addiction Research Award 2019 fick brittiske professor Sir John Strang, ledande beroendeforskare på Kings College i London, som bl a studerat motgiftet naloxons betydelse vid opioidöverdoser.

Det är tredje gången som Europas kanske största beroende-konferens anordnades och samlade forskare, experter och yrkesverksamma kring beroendeproblem och behandling. Cirka 850 presentationer på 150 seminarier, workshop och panelsamtal. Mötet Lisbons Addictions 2019 (#LxAddictions19) arrangeras av portugisiska generaldirektoratet om beroende-beteenden SICAD, EU:s drogmyndighet EMCDDA och två vetenskapstidningar.

Annonser