Vanlig smärtmedicin receptbeläggs

Läkemedelsverket har beslutat att smärtstillande och febernedsättande tabletter och kapslar med substansen diklofenak (exempelvis i Voltaren, Arthrotec och Eeze) ska receptbeläggas från 1 juni 2020. Det riskear ge biverkningar på hjärta och kärl.

Diklofenak har inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande egenskaper och används oftast vid behandling av lättare och måttlig smärta.

Det har belagts i tidigare studier att läkemedlen kan leda till liten ökad risk för biverkningar på hjärt- och kärl jämfört med andra icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID). Men nu visar en ny studie från 2018 även på biverkningar även vid lägre doser och kortare behandlingstid.

Beslutet att receptbelägga diklofenak ökar säkerheten för patienten genom att läkare dels kan informera om riskerna och dels kan göra en helhetsbedömning av om det föreligger risk för hjärtkärlpåverkan, säger Paulina Tuvendal, klinisk utredare på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Tabletter och kapslar med substansen receptbeläggs därför från 1 juni 2020.
Risken för biverkningar gäller inte de läkemedel med diklofenak som appliceras på huden.

Annonser