Stabilt låga ANDT-nivåer bland skolelever

[UPPDAT] Alkohol och tobaksrökning har minskat kraftigt bland skolelever under 2000-talet, medan narkotika legat på ganska oförändrad nivå. Det är vanligt att berusade elever filmar varandra i pinsamma situationer när de druckit alkohol, visar CAN:s nya skolrapport.

Det konstateras i den enkät som gjordes i våras med skolelever i grundskolans niondeklass och årskurs två på gymnasiet. Rapporten presenterades i onsdags på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings träff Café CAN.

Ny CAN-rapport

I årets undersökning uppgav 42 procent av eleverna i nian och 69 procent av gymnasieeleverna att de druckit alkohol senaste året. Det är ­historiskt låga nivåer. Alkoholkonsumtionen har fortsatt minska bland gymnasieeleverna i årskurs 2, medan den verkar ha bromsats in bland grundskoleleverna i nian sedan 2016.
Systembolaget är vanligaste ursprungskälla för eleverna vad gäller alkohol, kompisar och äldre syskon köper ut, medan smuggelsprit kommer på andra plats.

Förutom risken att må dåligt och utveckla beroende, så riskerar de elever som dricker alkohol att hamna i andra relaterade problem. Såsom ha sönder saker, hamna i bråk eller annat. Cirka en femtedel av de elever som druckit alkohol senaste året svarar i enkäten att de blivit fotade eller filmade i en pinsam eller kränkande situation. Var tionde av de som dricker alkohol har någon gång kört bil, åkt med berusad förare eller råkat ut för olycka när de druckit.
Men även intensivkonsumtion minst en gång per månad har minskat kraftigt i båda årsgrupperna senaste decenniet.

Även tobaksrökning har fortsatt att minska, 10 procent i nian och 20 procent på gymnasiet klassificeras som rökare. Men samtidigt ökar snusning för andra året i rad bland niondeklassare och även gymnasieflickor snusar något mer. Nio procent av de 15-16-åriga eleverna snusade i grundskolan och 17 procent bland de 17-åriga gymnasieeleverna.

Vad gäller narkotika så har bruket inte minskat senare år, men inte heller ökat mycket. Under 2019 svarade 9 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna i nian att de använt narkotika någon gång, oftast cannabis. På gymnasiet årskurs 2 hade dubbelt så många prövat någon gång – 19 procent av pojkarna och 13 procent av flickorna, enligt enkäten.
Men frekventa användande bland de elever som använder narkotika har ökat (de som använt droger minst 21 gånger), men verkar ha avstannat senare år. Och en uppfattning att cannabis inte är så farligt att pröva ett par gånger vad gäller risken att skadas har ökat.

Viss minskning noteras av nätdroger, sniffning och när det gäller andel elever som kombinerat läkemedel med alkohol för att berusa sig.

Anna Englund, utredare på CAN

Den positiva utvecklingen vi sett en tid håller i sig i årets undersökning även om den nedåtgående trenden på vissa områden är på väg att plana ut i åk 9, säger Anna Englund, redaktör för rapporten.
Små förändringar är just bara små förändringar.
– Utvecklingen överlag visar på skolelevers minskade benägenhet att använda substanser, tillägger hon.

Men förutom att snus ökar, så har även fler elever som använt e-cigaretter ökat sedan 2014 till i år, 23 procent till 33 procent bland niondeklassare och från 24 till 37 procent på gymnasiet.

– Så samtidigt som tobaksrökning går ner, så verkar snus och e-cigaretter öka. Det finns nog en nyfikenhet att pröva något nytt. Det är dubbelt så vanligt bland rökande elever att prova e-cigaretter, jämfört med icke-rökare. Samtidigt finns risken att bli beroende av nikotin i snus och vätskor som ju är ett gift, säger Anna Englund till Drugnews.

Det är ju oroande även utifrån de många lungskador och flera dödsfall som drabbat unga i USA som vejpat e-cigaretter innehållande thc-spetsade oljor och utblandningsmedel. Nyligen rapporterade Giftinformationscentralen att två svenska fall upptäckts.

Cirka en procent av skoleleverna har enligt CAN:s rapport använt nätdroger (egentligen Nya psykoaktiva substanser), vilket är en klar minskning jämfört med tidigare elevgenerationer. 2014 så uppgav två procent av elever i nian och fyra procent av gymnasielever att de provat.

Detta trots rapportering om utbredd försäljning via sociala medier och nätet. Flera unga förgiftades för några år sedan av rökmixar med cannabinoider (Spice) och livsfarliga fentanyl-analoger (opioider).

– Det verkar som att tidigare uppmärksamhet om dödsfall av sådana substanser haft en avskräckande effekt på skolelever, säger Anna Englund.

Däremot när det gäller användning av receptbelagda sömn- och lugnande läkemedel utan läkares ordination ha ökat bland de unga. Senaste fem åren har andelen elever som uppger att de använt sådana läkemedel utan recept ha ökat från tre procent till fem procent år 2019. Även polis- och tullrapporter om att tramadol ökat bland unga finns på flera platser i landet.

KOMMENTARER:

Andreas Axelson, Unga drogförebyggare.

• Andreas Axelson, ny generalsekreterare för Unga Drogförebyggare:
– Bra att det inte går åt fel håll vad gäller ungas drogvanor. Samtidigt är det svårt att vara nöjd, problem är ju stora för varje drabbad individ, säger han till Drugnews.

Han reagerar på att så många elever som druckit alkohol har hängts ut av kompisar i filmer i pinsamma situationer och tror att det påverkar dem negativt senare.

• Peter Moilanen, chef Narkotikapolitiskt center:
– Glädjande att narkotikaanvändandet inte går upp trots att mediebilden ibland gör gällande det. Samtidigt alarmerande att attityderna till exempelvis kompisars användande blir mer tillåtande. Nu behövs åtgärder som bryter trenden, så vi även här ser en nedgång.
Han tycker att arenor för tidig upptäckt som skola, socialtjänst och polis behöver

Peter Moilanen. Foto: Drugnews

utvecklas. Inte minst samverkan och bruten sekretess.
– Och höj åldersgränsen på tobak till 20 år då vi vet att de som testar cannabis oftast har börjat med rökning, säger han.

Även socialminister Lena Hallengren var med på presentationen. Se separat artikel om hennes intryck.

• CAN-rapporten Skolelevers drogvanor 2019 (pdf-fil, 90 sidor). I enkäten har cirka 5200 elever i nian och 4 660 gymnasieelever deltagit. Från i år så kan elever lämna sina svar både via papper och internet, en majoritet skolor valde lämna via webben.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser