Färre tycker det är fel bjuda barn på alkohol

Överlag är svenskars alkoholattityder återhållsamma. Men allt färre tycker idag det är fel att bli berusad när barn är med och bjuda tonåringar på alkohol, visar IQ:s senaste attitydenkät.

Alkoholindex är en attitydenkät av Systembolagets dotterbolag IQ, som under tio år återkommande låtit fråga befolkningen om alkoholsituationer, med visst fokus på berusningsdrickande.

Några trender under perioden 2010 till 2019 är att ungdomar blivit mindre tillåtande till alkohol än tidigare, alkoholkonsumtion har sjunkit och det har blivit mindre accepterat i befolkningen att bli berusad i sociala sammanhang.
Och gruppen måttfulla till alkohol har ökat till 42 procent (+ 6 proc.), medan de mer tillåtande minskat till 30 procent (-5 proc.) och de återhållsamma är ungefär som tidigare (28 procent).

Men i svaren går även utläsa att det har blivit mer accepterat att dricka alkohol när barnen är med. 2010 tyckte 61 procent att det var helt fel, medan det ifjol hade sjunkit till hälften (51 procent).

Karin Hagman, IQ. Foto: Drugnews

Det anser Karin Hagman, vd på IQ, är oroande:
– Som vuxen bör du tänka på att barn, redan vid små mängder alkohol, märker att du blir förändrad. Något glas vin gör inte dig till en dålig förälder men barnets känslor måste gå först. Och om något händer med barnet måste du som vuxen kunna agera och ta ansvar. Det är viktigt att tänka till och reflektera över sin egen konsumtion, inte minst när barn är med, säger hon i en kommentar.

Och vill man absolut dricka, så är det bättre att ordna med barnvakt.
Kvinnor är överlag mer återhållsamma än män, (59 procent av kvinnorna tycker det är helt fel, medan bara 43 procent av männen att dricka när barn är med).

Totalt sett är det alltså drygt hälften av de tillfrågade som tycker det är ”helt fel” och tillsammans med de som tycker det är ”mer fel än rätt”, så är 85 procent emot att dricka sig berusad när barn finns med.

Men andelen har klart blivit färre som tar avstånd från att bjuda unga under 18 år på alkohol i egna familjen. Vid indexstarten 2010, så tyckte 56 procent att det var helt fel, idag har det sjunkit till 38 procent. Och gruppen som tycker det är rätt att bjuda har ökat från elva till 16 procent under perioden.

Graf ur IQ:s rapport Alkoholindex 2019.

– Forskningen är tydlig, barn som får dricka alkohol hemma, dricker mer senare i livet och har större risk att bli beroende. Ju senare ett barn börjar dricka, desto bättre. Bjuder du din tonåring på alkohol hemma signalerar du att det är okej att dricka, fast man inte är vuxen, säger Karin Hagman på IQ.

Andra tendenser i enkäten är att 25-34-åringar har mest tillåtande attityder till vardagsdrickande. Medan sju av tio av alla tillfrågade tycker det är fel att dricka alkohol till lunchen. Perrson över 75 år har mest återhållsam attityd till alkohol och berusning.

Uppfattningar till alkohol och bilkörning visar regionala skillnader. 73 procent i riket tycker det är ”helt fel” att köra bil efter druckit ett glas vin eller öl, medan i Uppsala län är det bara 65 procent och i Örebro län 89 procent som tycker det.

Överlag så är förändringarna av svenskars attityder till alkohol ändå relativt små. Totala indexvärdet på svaren av alla nio frågor är ganska lika under åren. 2010 var det 61,7, år 2013 var det som högst 65,6 och ifjol 61,6 – på skalan där 0 är mest tillåtande och 100 är mest restriktiv.

I undersökningen Alkoholindex intervjuades via webben ifjol 4 141 personer (16 år och äldre) av Novus på uppdrag av IQ.

IQ-rapporten presenterades vid en träff i tisdags kväll i Stockholm. Där berättade bl a forskaren Peter Larm på CAN att alkoholvanor ofta formas i ung ålder. En ännu ej publicerad studie i Västmanland visar att grundskoleelever i nian med hög alkoholkonsumtion också drack mer när de gick ut gymnasiet.

• Rapporten ”Tio år med Alkoholindex – normer, attityder och trender”, (pdf-il, 11 sidor).

Annonser