Utsatta barns rätt till stöd lyfts i veckan

Omkring 320 000 barn i Sverige påverkas negativt av sina föräldrars drickande. Kampanjveckan Spela Roll! uppmärksammar dem och deras rätt till stöd – i år med särskilt fokus på barnkonvention.

− Runt 15 procent* av alla barn i Sverige har påverkats negativt av att växa upp med minst en förälder med alkoholproblem. Alla dessa barn har rätt till information, hjälp och stöd, säger Kristofer Odö, verksam vid Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning och samordnare för Spela Roll! 

Återkommande vecka 7 – samma vecka som Alla hjärtans dag infaller – sedan år 2011 genomförs landet runt föreläsningar, filmträffar, aktiviteter på sociala nätet etc. om hur barn riskerar glömmas bort och fara illa när alkoholen tar över i hemmet. Och vad kan göras för att stötta dem.

I år har veckan särskilt fokus på barnkonventionen som vid årsskiftet blev svensk lag. Alla barn har rättigheter och rätt till skydd från en uppväxt med droger (artikel 33).

Kristofer Odö, samordnare Spel roll!

– Och Barnkonventionens artikel 2 gör gällande att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Detta är ingen självklarhet för barn till föräldrar som dricker för mycket alkohol, säger han.

Men att konventionen blivit svensk lag tror han kan stärka barnens rättigheter och mer ha barnens bästa i fokus.

I kampanjen lyfts även familjecentralerna (unik samverkan mellan mödravårdscentraler, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänstens preventionsverksamhet) som kan bidra till att tidigt upptäcka och stötta barn i familjer där alkoholen tar för stor plats. Men som ännu inte finns hela landet.

Spela roll! uppmanar alla vuxna och personal som möter utsatta barn att lyssna och stötta de som har det svårt och – om det behövs – våga göra orosanmälan.
– Våga se, våga fråga och ta ansvar, säger Kristofer Odö till Drugnews.

I sitt arbete med Drugsmart på CAN möter han ofta oroliga tonåringar som hör av sig med frågor hur de ska prata med sina föräldrar om alkoholen. Det kan vara 14-15-åringar eller äldre syskon som ska flytta hemifrån och är oroliga för sina småsyskon som blir kvar.

– Det är viktigt att ge verktyg och att lyssna, men också försöka avlasta – för det är aldrig barns ansvar att lösa vuxnas problem, understryker Kristofer Odö.

Trots att stödgrupper för barnen idag finns i de flesta av landets kommuner, så nås bara en bråkdel av barnen. De får ta stort ansvar hemma och löper större risk att själva få sociala svårigheter och beroendeproblem senare i livet.

FLERA BARN föds med alkoholskador. Foto: FAS-föreningen

Kampanjen Spela roll! i år 10-16 februari finns flera organisationer bakom, såsom Junis, Blå Bandet, CAN, Ersta Vändpunkten och Trygga barnen. FAS-föreningen informerar för yrkesfolk och andra om att cirka 1av100 barn föds med fosterskador av alkohol i Sverige. Även o exempelvis USA och Storbritannien genomförs Children of Alcoholics Week just vecka 7 sedan flera år.

• Fotnot*: Vart femte barn (cirka 430 000 barn) har under sin uppväxt haft en förälder som haft alkoholproblem. 15 procent av alla under 18 år uppger att de har påverkats negativt, tio procent att de påverkats mycket negativt. Se mer om CAN:s forskningsgenomgång i faktarutan intill.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser