Katarina Cnattingius har avlidit

Yrkesläraren och drogmotståndaren Katarina Cnattingius, Täby, har avlidit i en ålder av 88 år. Hon sörjs närmast av sönerna Anders och Staffan med familjer.

Katarina Cnattingius (1931 – 2020) gjorde entré på samhällsarenan i början av 1980-talet, när hon engagerade sig mot narkotikamissbruk bland ungdomar. Hon var då lärare i ANT (alkohol, narkotika och tobak). Än viktigare insatser gjorde hon som stödperson till föräldrar vars barn hamnat i missbruk. Hon ledde jourverksamhet och samtalsgrupper men uppvaktade även politiker. Hon skapade medvetande kring anhörigas utsatthet när narkotikan kom in i deras barns liv.

Katarina var även engagerad i narkotikapolitikens utformning med tonvikt på tidiga ingripanden och krav på föräldramedverkan i barnens rehabilitering. Hon var en ledande kraft i Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN) och senare i Anhöriga Mot Droger (AMD). I Europa arbetade hon för att Sveriges restriktiva linje skulle få kontinentalt gehör. En period var hon vice ordförande i Europe Against Drugs (EURAD), en samarbetsorganisation för grupper som stöder en restriktiv linje. Vid flera tillfällen deltog hon tillsammans med likasinnade svenskar med flygbladsutdelning i Europaparlamentet när viktiga narkotikafrågor skulle avgöras.

Parallellt deltog hon i den svenska debatten. Hon medverkade våren 1988 i en hearing inför riksdagens justitieutskott kring frågan om att kriminalisera olovligt bruk (”missbruk”) av narkotika. För henne var ett sådant steg viktigt för att samhället tidigare skulle kunna upptäcka missbruk. Lagändringen kom samma år.

Under ett tiotal år var Katarina ledamot av styrelsen för stiftelsen Svenska Carnegie Institutet.

Själv hade jag förmånen att samarbeta med Katarina under fyra årtionden. Hon hade ett starkt engagemang i enskilda livsöden, en kristallklar positionering i narkotikafrågor och en sällsynt förmåga att övertyga och få människor att förstå narkotikaproblemets allvar.

av
JONAS HARTELIUS – f.d. generalsekreterare i Svenska Carnegie Institutet

Fotnot: Drugnews publicerade så sent som förra veckan en artikel av Katarina Cnattingius och Jonas Hartelius om att anhörigas erfarenheter och kunskaper mer bör tas till vara i samhället.

Annonser