Socialarbetare: mer våld och missbruk

En klar majoritet socialsekreterare i Stockholm varnar för att corona-krisen kommer att öka sociala problem som våld, missbruk och psykisk ohälsa, enligt en ny enkät av Akademikerförbundet SSR.

Enligt enkäten så tror 95 procent av deltagarna att våld i nära relationer kommer att öka, 96 procent befarar att psykisk ohälsa eller social oro kommer öka, och 79 procent tror att missbruk kommer öka, rapporterar Dagens Nyheter.

– Vi har vetat att sociala problem ökar under coronakrisen och nu har vi fått det bekräftat i Stockholm. En situation där vi stannar hemma, där många mindre barn hålls hemma från skolan och tonåringar pluggar hemifrån gör att mycket våld mot barn inte syns, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, till DN.

Cirka hälften av socialsekreterarna i Stockholm uppger ändå att orosanmälningar om barn och unga har minskat senare tid. Det tror Erkers kan bero på att färre ser barnen nu och att tjejjourer har fullt upp, ”de sociala problemen pågår just nu utan insyn, och det är farligt”, säger hon.

Var tredje socialarbetare anser att det behövs fler i personalen. Nära hälften tycket inte att de har tillräcklig med skyddsutrustning och 30 procent är rädda att smittas av covid-19 under sitt arbete.

Enkäten gjordes 20 till 27 april och besvarades av 1 182 medlemmar i facket SSR, svarsfrekvensen var 40 procent.

Annonser