E-cigg med cannabis populärare i Colorado

DENVER. Konsumtionen av cannabis bland unga har ökat något i Colorado mellan 2017 och 2019. Även konsumtionsmönstret har ändrats så att många fler använder e-cigarretter eller ”dabbar” drogen.

Colorado var första amerikanska delstaten vid sidan om Washington som legaliserade cannabis 2014. Det är också den delstat som har mest liberala regleringen av den legala marknaden. Detta kans vara orsaken till den mycket höga och ökade konsumtionen.

Bland ungdomar 18–25-år ökade till exempel andelen som använder marijuana minst varje månad från 29,05 procent till 31,74 procent mellan 2013 och 2017. Ökningen var ännu brantare för personer över 26 år, fast från en lägre nivå, från 10,13 procent till 14,81 procent. För de yngre åldrarna 12-17 år har konsumtionen legat kvar på samma nivå, eller till och med sjunkit något under samma tid. Detta enligt den nationella drogvaneundersökningen från National Survey of Drug Use and Health, NSDUH, (ur RMHIDTA, The legalization of marijuana in Colorado: the impact, sidor 26-28, pdf-fil).

Colorados egen och färskare drogvaneundersökning, Healthy Kids Colorado Survery, som publicerades 3 augusti, visar att den svagt minskade konsumtionen bland skolungdomar från Middle shool till High school (ung. 11–18 år) har vänt uppåt igen i delstaten. Från 19,4 % till 20,6 procent som använt senaste månaden i de åldrarna mellan 2017 till 2019, (2015 var den dock 21,2 procent).

En oroande trend är att allt fler konsumerar cannabis i form av russtarkt THC-koncentrat, i vaporizer och e-cigaretter. Från 5,1 procent bland de som använder drogen till 10,6 procent ifjol. En liknande metod, ”dabbing”, är ännu populärare och används nu av 20,4 procent av cannabiskonsumenterna. [i] Här bör också tilläggas att vanlig marijuana som röks i s.k. joints har blivit allt starkare.

Sammanfattningsvis har det enligt Healthy Kids Colorado Survery inte skett någon ökning av andelen skolungdomar som konsumerar cannabis mellan 2013 och 2019. Däremot har den totala konsumtionen ökat i samma åldersgrupper. För vuxna från 18 år och uppåt har konsumtionen ökat kraftigt, visar NSDUH:s siffror för åren 2013 -2017.

• Fotnot: Colorados egen hälso- och drogvaneenkät (HKCS) bland unga görs vartannat år, ifjol deltog över 100 000 elever i 503 skolor. När det gäller substansanvändning så uppgav 29,6 procent att de använder alkohol, 20,6 procent marijuana eller vaporizerar (25,9 proc.) vilket inte är signifikativa ökningar jämfört med 2015. Tobaksrökning bland unga har minskat från 7,2 procent till 5,7 procent till 2019.

[i]  https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/healthy-kids-colorado-survey-data

Annonser