Åklagaren överklagar friande morddom

I januari hittades en treårig flicka död i sitt hem i Norrköping. Modern åtalades för mord och narkotikabrott, men tingsrätten dömde henne istället till fängelse i ett år och nio månader för vållande till annans död. Nu överklagar åklagaren till hovrätten.

Kammaråklagare Anna Lander anser att kvinnan i första hand ska dömas för mord på sin dotter och i andra hand för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. Dessutom att hon ska dömas för brott mot griftefriden.

– Jag anser att tingsrätten har gjort en felaktig värdering av den åberopade bevisningen. Händelsen rörande flickans död utspelade sig på en begränsad yta i en lyhörd lägenhet och under ett utdraget tidsförlopp. Mamman var under denna tid i bostaden. En vårdnadshavare har en skyldighet att ingripa och skydda sitt barn från att inte utsättas för våld eller förgiftning, säger kammaråklagare Anna Lander i ett pressmeddelande.

Hon yrkar på att mamman döms till en väsentligen längre straff vad tingsrätten gjort.

Den lilla flickan Esmeraldas öde – även känd som Lilla hjärtat – har omskakat landet.

Hennes föräldrar hade missbruk- och andra sociala problem och fråntogs vårdnaden strax efter hon fötts 2016. Men Kammarrätten beslutade 2018 att omhändertagandet skulle upphöra – trots invändningar från socialtjänsten och hennes fosterhem. 

I slutet av januari i år hittades flickan död efter att lång tid vanvårdats hos sina biologiska föräldrar. Kroppen, som lindats in och gömts under en säng, bar spår efter våld mot huvudet och prov visade att hon utsatts för narkotikaklassade preparat.
Det fanns även syskon i lägenheten som farit illa.
 

Föräldrarna greps, men pappa avled senare i häktet. Mamman åtalades senare mot sitt nekande för bland annat mord. Hon hävdade i rätten att det varit en olyckshändelse bakom dödsfallet och att hon själv inte var där just då. Men hon ingrep inte efteråt.

Norrköpings tingsrätten dömde i juli modern till mindre än två års fängelse för grovt vållande till annans död och narkotikabrott. Men ansåg inte att åklagaren lyckades visa att pappan haft uppsåt för mord av dottern eller att mamman var närvarande då flickan utsattes för våld och förgiftning med droger.

Men domstolen menade att hon hade varit närvarande efter händelsen och var narkotikapåverkad och underlät som vårdnadshavare att kalla på hjälp, ett medvetet risktagande som gjorde att hon dömdes för grovt vållande till dotterns död. Dessutom ska mamman betala skadestånd till den döda flickans två syskon.

När hovrätten kan ta upp målet till ny förhandling är inte klart ännu.

Fallet med Lilla hjärtat har påskyndat debatten om balansen mellan barns rätt till trygg omvårdnad och biologiska föräldrars rätt återförenas med sina barn. Att stärka barns rättigheter när socialtjänstens förebyggande arbete ses över finns med i den regeringsutredning om framtidens socialtjänst som överlämnades av Margareta Winberg i onsdags. Bland annat föreslås att socialtjänsten ska göra fler uppföljningar om barn som omhändertagits, rapporterar TT.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser