Facken: stärk brottsförebyggande arbetet

Nio fackförbund kräver att långsiktigt brottsförebyggande arbete stärks för att kunna stoppa gängvåld, rekrytering av barn till kriminella nätverk och få en tryggare arbetsmiljö för sina fackmedlemmar.

”Det brottsförebyggande arbetet kräver mobilisering från hela samhället. Våra medlemmar inom polisen, skolan, socialtjänsten och vården utgör viktiga delar i det arbetet”, skriver förbundsordförande i nio fackförbund* i en debattartikel på Aftonbladet.
Och fortsätter: ”Vi ser hur det gängrelaterade våldet eskalerar, omfattande handel med narkotika göder den organiserade brottsligheten och kriminella nätverk som står bakom dödsskjutningar rekryterar barn till sin verksamhet”.

De ser även ökade hot, trakasserier och våld mot anställda på jobbet. Och menar att arbetsgivare har ansvar att skydda medarbetare i deras yrkesutövning för att kunna göra ett bra arbete.

I uttalandet uppmanar facken regeringen, myndigheter, politiker och arbetsgivare att prioritera: ett tydligare ansvar för det brottsförebyggande arbetet; ökad samverkan för bättre helhetssyn; större fokus på arbetsmiljön; dela och utveckla kompetens, så att olika yrkesgruppers kunnighet ”ännu bättre kuggar i varandra”.

Redan i våras tog Polisförbundet initiativ till att bjuda in flera fackföreningar till en gemensam samling om ökad samverkan kring brottsförebyggande arbete. Även rikspolischef Anders Thornberg har understrukit att inte bara polisen, utan hela samhället – skola, socialtjänst, kommuner med flera – behöver dra åt samma håll för att vända en negativ brottsutveckling.

I fredags hade facket Vision bjudit in politiker, fackförbund, forskare och myndigheter till en digital hearing (länk till konferens) om att stärka brottsförebyggande arbete.

Veronica Magnusson, Vision

– Problemen måste angripas på flera olika sätt. Våld och kriminalitet måste givetvis bekämpas, men också att sätta in proaktiva åtgärder så att alla barn och ungdomar får framtidshopp. Ges möjlighet att klara skolan, ha en meningsfull fritid och trygga hemförhållanden. Dit kan vi bara komma om all den personal som arbetar inom exempelvis skolan, socialtjänst, hälso- och sjukvård har bra förutsättningar att göra ett bra jobb, sa Visions ordförande Veronica Magnusson.

Kommunals Tobias Baudin tycker det behövs fler vuxna i skolan, på fritidshem och förskolor som kan bygga relation med barnen och se om något inte är bra. Mer utbildning och kompentens för att tidigt se signaler. Och få slut på hot och våld mot räddningstjänst, men även busschaufförer.

Även justitieminister Morgan Johansson och socialminister Lena Hallengren deltog i konferensen.
Justitieministern räknade upp olika straffskärpningar och lagförslag mot organiserad brottslighet som kommit senare år och sa att fler sitter häktade idag. Men han sa även att ”en väl bevarad hemlighet inom kriminalvården är att färre återfaller i brott idag än för 20 år sedan”, förr cirka 39 procent av de som avtjänat straff återföll, idag 30 procent.

 

Justitieminister Morgan Johansson, socialminister Lena Hallengren, och Liberalernas Roger Haddad. Skärmdump från Visions hearing.

Socialministern sa bland annat att om unga misstänks vara i farozonen, så har kommuner möjlighet att använda ”mellantvång” redan idag, om föräldrar eller barn på glid inte vill delta, för att få det stöd de har rätt till.
På frågan om brottsförebyggande arbete idag fungerar svarade Liberalernas skolpolitiske talesperson Roger Haddad ett rungande ”Nej!”. Medan Vänsterns rättspolitiska talesperson Linda Snecker svarade ”ja”, hon tillade att stöd till utsatta, fler som lyckas i skolan och mer ekonomisk jämställdhet minskar på sikt brottslighet.

 

Johan Lindgren, Tull-Kust. Foto: Drugnews

Ett av de fackförbund som var med på konferensen och undertecknat debattartikeln var Tull-Kust. Ordförande Johan Lindgren beskrev tullen som en brottsförebyggande verksamhet.
– Vi kan genom att redan vid gränsen hejda inflödet av vapen och narkotika – roten till det onda – förebygga att det kommer i gängens händer ute i samhället. Men då behöver vi också resurser för att klara det arbetet, sa han efteråt till Drugnews.

Tullen har efter flera års neddragningar nu fått vissa förstärkningar med målet att anställa 500 ytterligare medarbetare. Men från 2022 finns inga sådana extra resurser avsatta, och Tullverket riskerar att få dra ner igen.
– Vi måste bort från denna ryckighet och berg-och-dalbana i planeringen, som även påverkar brottsförebyggande insatser, sa Johan Lindgren på Tull-kust.

• Fotnot *: Artikeln i Aftonbladet ”Ge oss förutsättningar att stoppa gängvåldet” undertecknas av nio fackförbundsordföranden – Tobias Baudin, Kommunal, Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, Valle Karlsson, Seko, Johan Lindgren, Tull-Kust, Veronica Magnusson, Vision, Lena Nitz, Polisförbundet, Lee Wermelin, Akavia, och Tommy Wreeth, Svenska Transportarbetareförbundet.

• Länk till facklig samlings gemensamma uttalande i maj.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2017 så fanns det 61 utsatta områden, varav 23 särskilt utsatta, i Sverige. 2019 var polisens lägesbild något ljusare, 60 områden betecknas nu som utsatta, varav 22 som särskilt utsatta. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Annonser