Fler samtal till Bris under julen

Under jullovet har fler barn än någonsin tidigare hört av sig till Barnens rätt i samhället, (Bris). De har berättat om nedstämdhet, ångest, inte kunna träffa vänner under pandemin, men även om bråk i familjen och vuxnas missbruk.

Under jullovet (21 december till 6 januari) hade Bris kuratorer 1 438 samtal med oroliga barn, vilket är en ökning med 40 procent jämfört med samma tid förra året.

Familjen, känslor om nedstämdhet och ångest och att inte kunna träffa vänner och osäkerhet om hur skolan ska bli efter lovet under pandemin är vanliga ämnen.

”Jag mår så dåligt. Nu har corona gått upp, det kommer en ny muterad version, klimatförändringar som hotar hela min framtid. Det känns verkligen som världen håller på att gå under. Det känns som att det aldrig ska ta slut. Det är bara samma skit och jag väntar på den framtid som också ser ut som skit”, berättar ett barn för Bris.

Barn i utsatta situationer hemma har haft särskilt svårt. De har ringt Bris och berättat om vuxna som missbrukar, om fylleri och slagsmål och om att rymma hemifrån för att slippa bråk och utsatthet.
Samtal om fysiskt och psykiskt våld har varit klart fler detta jullov jämfört med förra, konstaterar Bris.

Oro för hur restriktioner skulle påverka lovet kom redan tidigt i december. Om att inte kunna träffa släkten, oro inför firandet hemma och oro över en annorlunda jul och lov.

Magnus Jägerskog. Foto: Fredrik Hjerling

– Pandemin påverkar barns sociala relationer och givetvis uppstår det hos många barn ett behov av att prata om hur det blir och hur det känns. Det blir också viktigt att få bli tryggad och känna hopp om att livet inte alltid kommer att vara så här, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare, i en kommentar.

Bris kuratorer lyssnar, stöttar och försöker stärka barn att hantera sin situation och hitta strategier för att må bättre och att söka vidare hjälp om de är otrygga hemma.
Bris finns tillgängligt för barn upp till 18 år dagligen klockan 9 – 12 och 14 -21 på telefon 116111, eller via chatt och mail via Bris hemsida.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser