Många alkoholtillstånd i Blekinge

Antalet alkoholtillstånd per invånare är många i Blekinge, även om det skiljer mellan länets fem kommuner. Tillsynen bör förbättras och tillgången på alkohol begränsas för öka trygghet och värna folkhälsan, enligt en rapport som granskat dem.

Totalt har antalet stadigvarande alkoholtillstånd i Blekinge ökat till 249 år 2019, (23,4 tillstånd per 10 000 invånare) sedan år 2007, (17,3 tillstånd per 10 000 inv).

Det är högst av de fyra län (Blekinge, Västra Götaland, Jönköpings och Skåne) som undersökts i en kartläggning över krogtillstånd och alkoholtillsyn av flera länsnykterhetsförbund och Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor.

– Jag har ingen bra förklaring till varför det ökat så mycket, men det är oroande, säger Emanuel Norén, verksamhetsutvecklare på Blekinge läns nykterhetsförbund, som i onsdags presenterade rapporten.

Sett till kommuner så har Karlskrona med 101 serveringstillstånd flest i antal, de övriga mindre kommunerna har betydligt färre. Sölvesborg (med bara 17 500 invånare) hamnar dock högst med sina 38 tillstånd, utifrån per invånare.

– Sölvesborg verkar vara mest alkoholliberalt av de fem kommunerna sett till andel tillstånd, har lägst ansökningsavgift och tillåter servering på några ställen både på natten och förmiddagen, säger Ellen Garnwall, projektledare för de olika länsrapporterna, till Drugnews.

Sölvesborg lånar in alkoholhandläggare från Karlshamn och på kommuns hemsida är ledningen stolt över att hamna högt på en kommunenkät om gott företagsklimat.
”Ledningen är generös med tillstånd, krånglar inte till det, utan vill ge krögare en chans efter sedvanligt prov”, säger en källa på den SD-ledda kommunen. Dessutom ges flera tillfälliga serveringstillstånd på somrarna under Sweden Rock-festivalen i juni.

Matvagn i Karlshamn. Foto: Drugnews

I Karlshamn var antalet serveringstillstånd näst högst i länet 2019 (49 tillstånd). Och ifjol fick en ”food truck” klartecken och året-runt-tillstånd trots kritik att servera lokal mat, öl och vin från en matvagn på torget.

     Rapporten ”För många tillstånd – bristande tillsyn?”  (pdf-fil, 38 sidor) konstaterar att tillstånd för alkoholservering har ökat kraftigt i Sverige under senaste 30 åren, från cirka 3 500 tillstånd till cirka 16 000 år 2019. Samtidigt har antalet alkoholhandläggare som jobbar heltid blivit färre och mer hänsyn till näringsintressen tas av lokalpolitiker istället för värna folkhälsan.
I de fyra län som granskats så fick 571 tillståndshavare inte ett enda tillsynsbesök under året. Inre tillsyn är också något som poängteras bör skärpas, (granska brister i ekonomi, om skatter, avgifter betalas, en vanlig orsak till att tillstånd dras tillbaka).

Graf ur rapporten

Men i Blekinge får nio av tio ställen med alkoholtillstånd tillsynsbesök varje år. Och utbildning om ansvarsfull alkoholservering arrangeras två gånger varje år. Fyra av fem kommuner har alkohol- och drogpolitiska program. Medan ansökningsavgifter för tillstånd skiftar – bara 4500 kronor i Sölvesborg till 10 000 kronor i Ronneby, där det ändå inte är självfinansierat, enligt enkätsvar från kommunerna.

– Jättebra att besök görs och utbildning hålls. Men med tanke på alkoholens samhällsekononomiska kostnader (minst 103 miljarder kronor år 2017), så bör alla kostnader för kommuners tillsynsarbete vara självfinansierande och inte subventioneras via skatter, säger Ellen Garnwall som annars är konsulent på Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland.

Enligt rapporten bör mer satsas på förebyggande insatser, kommuner vara mer återhållsamma med alkoholtillstånd, göra fler tillsynsbesök, även av särskilda boenden, och vara mer restriktiv med öppettider.

Ellen Garnwall. Foto: Per-Olof Svensson

– Med mer tillsyn blir stämningen på restauranger, barer och caféer tryggare och trevligare. När tillståndshavarna följer alkohollagen minskar servering till unga, våld och kriminalitet. Något som också minskar kostnader i samhället och värnar folkhälsan, säger hon.

Under coronakrisen – som rapporten inte tittat på – har alkoholförsäljning på krogar i landet minskat uppåt 70 procent. Branschen går på knäna när serveringstider för alkohol av smittskyddsskäl begränsats. Uteliv har minskat och folk är mer hemma.

Alexander Vujovic är kommunpolis i Karlskrona och lyssnade på presentationen av Blekinge-rapporten.
– Det har blivit lugnare och mindre bråk på stan under pandemin. Folk snurrar inte runt så mycket, är kanske mer hemmafester. Unga dricker nog mindre annars också, det är mer äldre som syns på krogar senare år, säger han och oroas samtidigt över mer cannabisliberala attityder bland unga.

Samma dag som rapporten presenteras berättar tidningen Sydöstran att en restaurang riskerar bli av med alkoholtillståndet i Olofström. Det berättas om misskötsel, hög berusningsgrad, dåligt skött ekonomi och att en nödgång varit blockerad vid en kontroll.

Annonser