Stora tullbeslag i år av GBL

Tullen har i år gjort stora beslag av hälsofarliga kemikalien GBL, som i kroppen omvandlas till narkotikaklassade drogen GHB. Hittills har 87 liter stoppats i år, jämfört med fem liter under hela fjolåret.

Ett tjugotal beslag har gjorts i år. Ifjol gjordes ett enda beslag av tullen. Försändelserna har skickat i plastdunkar från Holland till mottagare i främst Västsverige, men även på andra platser i landet.

Tullverket går nu ut och varnar för den farliga substansen.
– Ökningen sedan årsskiftet är oroväckande. GBL är mycket farligt, lätt att överdosera och enormt beroendeframkallande. Det kan ge frätskador på slemhinnorna och livshotande förgiftning, säger Ingela Östmark, enhetschef Tullkrim Väst, i en kommentar.

GBL (gammabutyrolakton) är ett lösningsmedel som legalt används inom industrin för exempelvis rengöring och klottersanering. Men är tillsammans med 1,4-butandiol, som har liknande effekter, klassade som hälsofarliga varor sedan 2005. Vid missbruk omvandlas de i människokroppen till narkotikaklassade drogen GHB (gammahydroxibutyrat).

Det ger alkoholliknande rus, men kan i kombination med alkohol leda till förgiftningar med bland annat andningsstillestånd. Drogen är svårdoserad och flera förgiftningar och dödsfall har inträffat sedan millennieskiftet i Sverige.

Tullen gjorde 2011 ett rekordstort beslag av GBL på 200 liter i plastdunkar i Helsingborg.

Annonser