Kan kronvittnen bryta tystnadskulturen?

Strängare straff för hot mot vittnen och ett system med ”kronvittnen” som får strafflindring för att hjälpa polisen föreslås av regeringens utredare. Dock föreslås inte att vittnen kan vara anonyma.


Rädsla och tystnadskultur är ett stort problem i dag, särskilt för att utreda gängrelaterad brottslighet. Därför tillsatte regeringen en utredning för att få fler personer i bl a kriminella nätverk att samarbeta med polisen för att kunna lösa fler brott.

– Vi måste bryta tystnadskulturen och med kraft reagera mot brott som stör rättsväsendets arbete och människors vilja att delta i rättsprocessen. Flera lagförslag har nu lämnats som handlar om exempelvis övergrepp i rättssak, men även om bättre stöd och skydd för vittnen, säger justitieminister Morgan Johansson.

Ministern tog i tisdags emot särskilda utredaren justitierådet Stefan Johansson förslag om hur fler ska våga och förmås att vittna.
Ett omtvistat förslag är att införa s.k. kronvittnen. Det innebär att själva brottsmisstänkta personer som kan erbjudas strafflindring för att hjälpa polisen att utreda brott av andra personer, exempelvis medlemmar i samma kriminella gäng.

– Handlar det om ett straff på flera år så ska straffreduktionen kunna ligga på årsbasis, sa Stefan Johansson till TT vid en pressträff.
Men bara om kronvittnet kan lämna uppgifter som har ”väsentlig” betydelse för en utredning om grova brott, såsom exempelvis grovt narkotikabrott och mord. Då flera personer kan varit inblandade i att ha begått brottet.

Risken för att utsättas av hämnd och behöva ”gå under jorden” en tid för att ha hjälpt myndigheter ska vägas in i straffets längd för kronvittnet. Uppemot en halvering av straffvärdet kan diskuteras, enligt utredaren.

Däremot föreslås inte möjlighet för vittnen att kunna vittna helt anonymt.

Utredaren föreslår även att förbättra stöd och skydd för vittnen, såsom exempelvis om sekretess i domstol. Och att vittnen bättre upplyses om rättsprocessen och möjligheten till stöd. Även förslag om högre straff för exempelvis övergrepp i rättssak nämns.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

• Fotnot: Utredningen En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring, SOU 2021:35 (pdf -fil, 527 sidor).

Annonser