Krigsveteraner mer våldsamma av cannabis

DURHAM. Amerikanska krigsveteraner har nästan tre gånger högre risk att bli våldsamma om de har cannabisproblem, jämfört med samma grupp som inte har det. Det visar en ny studie från Duke University i North Carolina, USA.[i]

I flera kliniska studier har man hittat ett samband mellan skadligt bruk av cannabis, Cannabis Use Disorder (CUD) och våld.  Bland annat en kanadensisk studie av 1 136 patienter som följts upp efter utskrivning från psykiatrisk klinik. Bland dem hade cannabisrökare 2,44 gånger högre frekvens av att använda våld jämfört med de patienter som inte hade skadligt bruk av cannabis. För alkohol var riskökningen 2,32.[ii]

Andra forskare pekar dock på att mekanismerna för hur cannabis leder till våld fortfarande är oklara.[iii]

Men nu har för första gången det sambandet undersökts med en större kohort krigsveteraner som försökspersoner. Det är en forskargrupp under ledning av Kirsten Dillon, från anrika Duke University i Durham, som intervjuat 3 028 amerikanska krigsveteraner som tjänstgjort i Irak och Afghanistan mellan 2005 och 2015. Studien publiceras i Journal of Psychiatric Research.

Bakgrunden är bland annat att allt fler som återvänder från krigsområden har ett skadligt bruk av cannabis. Mellan 2002 och 2009 steg andelen med 50 procent av dem som fick vård inom veteranernas sjukvårdssystem, Veterans Affairs Health Care System.  

Detta samtidigt som många studier (som den ovan beskrivna) visar på ett samband mellan cannabisproblem och ökad aggression. En annan parallell utveckling är ökningen av antalet krigsveteraner med posttraumatisk stress syndrom, PTSD. Man vet också att det vanligaste symtomet av PTSD är svårigheten att kontrollera sina aggressioner och att många använder cannabis som självmedicinering, trots att det inte finns tillräckliga bevis om effektivitet.

Författarna till studien kunde ha lagt till att cannabisindustrin, utan hänsyn till dessa farhågor, lobbar hårt för att PTSD ska godkännas som diagnos för behandling med cannabis. I 24 av de delstater där medicinsk användning är godkänd har man lyckats att övertyga myndigheterna om detta.[iv]

På industrins egen webbsajt Marijuana Business Daily finns det gott om artiklar som rapporterar om påstådda goda effekter.[v] Den senaste är en studie från Colorado med 150 försökspersoner som lider av PTSD. De som använde cannabis från godkända ”marijuana-dispensärer”, (vilket gör att de redan från början tror på behandlingen) hade färre symtom efter ett år, än de som inte använde cannabis.[vi]

Problemet med den studien är dels kort studietid, dels att deltagarna inte var slumpmässigt utvalda och inte använde placebo. Men framför allt är studien tveksam därför att huvudförfattaren Marcel Bonn-Miller och medforskaren Megan Brunstetter har kopplingar till stora cannabisföretaget Canopy Growth, och åtminstone Ryan Vandrey till Zynerba Pharmaceuticals.[vii]

Den här typen av samverkan mellan forskare och Big Marijuana blir vanligare.

Resultatet av den nya oberoende studien från Duke University var att 323 veteraner, drygt tio procent av alla, hade ett aktuellt skadligt bruk av cannabis. 189 personer diagnosticerades med ett aktuellt alkoholmissbruk och 17 hade skadligt bruk av andra droger. Alla uppgifter i studien bygger på deltagarnas självrapportering i intervjuerna.

De med cannabisproblem hade 2,93 gånger svårare att hantera ilska, 2,74 högre risk att inte hantera aggressiva impulser och var 2,71 gånger sämre att kontrollera våldshandlingar under de senaste 30 dagarna, jämfört med dem utan skadligt bruk. Detta gällde även om man räknade in alkoholmissbruk, PTSD, depression och demografiska faktorer.

Forskarna slutsats är att deras fynd ”indikerar att man måste ta hänsyn till sambandet mellan skadligt bruk av cannabis och aggressioner vid behandlingsplanering för både CUD och problem att hantera ilska och aggressiva uppmaningar, och pekar på ett nödvändigt behov av att reda ut mekanismen för sambandet mellan cannabisproblem och våld hos veteraner”.

 

• Fotnoter: [i] Dillon et al (2021) Cannabis use disorder, anger and violence in Iraq/Afghanistan-era veterans. Journal of Psychiatric  Research. 138, 375-379. Cannabis use disorder, anger, and violence in Iraq/Afghanistan-era veterans – ScienceDirect

[ii] Dugré et al (2017)Persistency of Cannabis Use Predicts Violence following Acute Psychiatric Discharge Persistency of Cannabis Use Predicts Violence following Acute Psychiatric Discharge – PubMed (nih.gov)

[iii]  Dellazizzo et al (2020) Violence and Cannabis Use: A Focused Review of a Forgotten Aspect in the Era of Liberalizing Cannabis. Front Psychiatry 2020 Sep 16;11:567887. Violence and Cannabis Use: A Focused Review of a Forgotten Aspect in the Era of Liberalizing Cannabis – PubMed (nih.gov)

[iv] Use of dispensary cannabis reduces symptoms of PTSD (mjbizdaily.com)

[v] Marijuana Business Daily  You searched for PTSD – MJBizDaily

[vi] Bonn-Miller et al (2020) The Long-Term, Prospective, Therapeutic Impact of Cannabis on Post-Traumatic Stress Disorder.Cannabis and Cannabinoid Research. Dec 2020. The Long-Term, Prospective, Therapeutic Impact of Cannabis on Post-Traumatic Stress Disorder | Cannabis and Cannabinoid Research (liebertpub.com)

[vii] About Us – Zynerba

Veteraner

Militär begravning, Arlington National kyrkogård. Foto: Beverly & Pack /CC BY 3.0

Gruppen krigsveteraner i USA är extra hårt drabbade om de röker cannabis, visar studier.

Det finns cirka 18 miljoner veteraner i USA, enligt US Census Bureau, varav nio procent är kvinnor. 2,7 miljoner veteraner har tjänstgjort i Irak och Afghanistan, varav en femtedel haft posttraumatisk stress eller depressioner, enligt USA:s departement för veteranfrågor (VA). 2015 tog cirka 8 000 veteraner livet av sig, (22 per dag), enligt SVT.

Etiketter:

Annonser