Långa straff efter gängkonflikt

Sex personer döms av Örebro tingsrätt till fleråriga fängelsestraff för planer att döda tre andra i gängmiljö. Fyra tilltalade döms även för grova eller synnerligen grova narkotikabrott.

Enligt tingsrätten handlar det om grov brottslighet med koppling till Örebro och konflikter i kriminella gäng.

Högst straff för en man i 40-årsåldern och en i 30-årsåldern, de döms till tolv respektive elva års fängelse. Övriga straff – inklusive för en kvinna – varierar mellan 8,5 år och två år och fyra månaders fängelse. En åtalad för bara böter och två personer frikänns helt.

Sex av de tilltalade döms för del i mordplaner mot tre andra personer. Tingsrätten har även beslutat förverka kontanter för nära en halv miljon kronor, och att tre av de dömda ska betala drygt sex miljoner för narkotika som förvärvats i langningssyfte.

Domstolen uppger att del av bevisningen utgörs av material via appen Encrochat, som fransk polis lyckades avkoda ifjol, och lett till flera domar för grovt kriminella i Sverige och Europa.

Bland annat kunde i Örebro-målet en bil med en AK47:a beslagtas och ett mindre kokainbeslag göras utifrån meddelanden på Encrochat.

Flera av domarna kommer troligen att överklagas.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2017 så fanns det 61 utsatta områden, varav 23 särskilt utsatta, i Sverige. 2019 var polisens lägesbild något ljusare, 60 områden betecknas nu som utsatta, varav 22 som särskilt utsatta. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Annonser